LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 32

07/08/2023 00:00     607
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 32 (Từ 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 07/08/2023  
9g30 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang họp công tác chuẩn bị hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư chi bộ sinh viên 2 - Đảng viên chi bộ sinh viên 2 (có thông báo) Không gian Sinh hoạt Đoàn - Hội  
16g30 Họp định kỳ BTV Đoàn trường   Không gian Sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 8/8/2023  
10g30 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự Kết nạp đảng viên mới và họp Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đ/c Trương Diễm Linh - PBT Đoàn trường, Chủ tịch HSV trường Phòng khách 1  
         
Thứ Tư, ngày 9/8/2023  
10g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang tham dự hội nghị lấy ý phiếu tín nhiệm chức danh bí thư chi bộ sinh viên 2 - Đảng viên chi bộ sinh viên 2 Phòng họp 3  
16g30 Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường làm việc với Ban truyền thông Đoàn trường - Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó bí thư Đoàn trường
- Thành viên chủ chốt Ban truyền thông
Không gian Sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
Thứ Năm, ngày 10/8/2023  
10h30 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường (mở rộng) - Ban Chấp hành Đoàn trường;
- Bí thư các cơ sở Đoàn;
- Chủ nhiệm các CLB trực
thuộc
Phòng họp 4  
         
Thứ Sáu, ngày 11/8/2023  
14g00 Dự Hội nghị Bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường
(theo lịch công tác trường)
  Hội trường 1  
         
Thứ Bảy, ngày 12/8/2023  
9g00 Hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng - Ban Chấp hành Đoàn trường;
- Bí thư các cơ sở Đoàn;
- Chủ nhiệm các CLB trực
thuộc
Phòng họp 4  
         
Chủ Nhật, ngày 13/8/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 07/08/2023
19g00 Họp thường trực lãnh đạo các phòng ban· Khoa Khoa học quản lý Thường trực ban chấp hành Đoàn _ Hội khoa Khoa học quản lý phòng nghỉ giảng viên dãy I2
         
Thứ Ba, ngày 8/8/2023
         
Thứ Tư, ngày 9/8/2023
16h00 Họp ban thường vụ Đoàn khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ Thường trực ban chấp hành Đoàn Khoa Ngoại ngữ Văn phòng khoa
         
11h00 Họp BCH Đoàn - Hội Viện Viện kTCN BCH Đoàn - Hội i1-305
Thứ Năm, ngày 10/8/2023
20h Họp BTC cuộc thi Robocar Viện KTCN BTC online
         
Thứ Sáu, ngày 11/8/2023
20h00 Họp BTC Chương trình Trung thu năm 2023, Chương trình Hè Tình nguyện năm 2023 Khoa Sư phạm BTC MS Teams
         
Thứ Bảy, ngày 12/8/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 13/8/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc