LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 16

15/04/2024 00:00     276
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 16 (Từ 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 15/04/2024  
9g30 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự họp triển khai Kế hoạch tổ
chức các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 15 năm đào tạo bậc đại học
của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang Phòng khách 1  
16g30 Họp Thường trực Đoàn - Hội định kỳ Cùng dự: Ban Thường vụ Đoàn trường Văn phòng Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 16/4/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 17/4/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 18/4/2024  
Cả ngày Tất cả cán bộ giảng viên, sinh viên nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3      
         
         
Thứ Sáu, ngày 19/4/2024  
9g00 Thường trực Đoàn trực Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần XI, khóa XI (mở rộng)   Hội trường Tỉnh đoàn  
14g00 Thường trực Hội sinh viên dự Đối thoại với Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Sinh viên 5 tốt các cấp (theo phân bổ chỉ tiêu) Trường ĐH Quốc tế Miền Đông  
         
Thứ Bảy, ngày 20/4/2024  
7g30 Talkshow "Sách đã đưa tôi đến" BTV Đoàn Thanh niên trường
BTK Hội Sinh viên trường
Đội Xung kích
Sinh viên đăng ký tham gia
Hội trường 2  
8g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường dự Chương trình giao lưu giữa Chi hội Cựu chiến binh khu phố 6, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một với Đoàn viên Khoa Kinh tế   Văn phòng khu phố 6, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một  
14g00 Đ/c Trương Diễm Linh PBT Đoàn trường, Chủ tịch HSV trường dự Tọa đàm "Phòng ngừa quấy rối tình dục/lừa đảo trên mạng xã hội"   Hội trường 2  
Chủ Nhật, ngày 21/4/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 15/04/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 16/4/2024
07h00-17h00 Xử lý hồ sơ Đoàn vụ Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế. VP Đoàn Hội khoa Kinh tế
17h30 Họp tổng kết chương trình Tháng 01-04/2024 Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế. VP Đoàn Hội khoa Kinh tế
         
Thứ Tư, ngày 17/4/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 18/4/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 19/4/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 20/4/2024
08h00 Chương trình giao lưu Chi hội Cựu chiến binh khu phố 6, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một Khoa Kinh tế - BTV Đoàn trường - HSV trường;
- Chi ủy, Lãnh đạo khoa Kinh tế;
- BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế;
- Cá nhân có liên quan.
Văn phòng khu phố 6, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một
         
Chủ Nhật, ngày 21/4/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc