LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 10

08/03/2021 07:53     483
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 Tuần thứ 10 (Từ 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)
 ----------------------
I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 08/3/2021
  Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị từ ngày 10 - 12/3/2021   Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
9g00 Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Đoàn trường dự Hội nghị Hiệp thương giới thiệu Đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo triệu tập của Tỉnh Đoàn   Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương
17g00 Họp giao ban thường trực Đoàn - Hội định kỳ  - Thường trực Đoàn trường;
- Thường trực Hội sinh viên trường;
Văn phòng Đoàn trường
Thứ ba, ngày 09/3/2021
8g00 Tiếp Đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 của Hội sinh viên tỉnh Bình Dương Thành phần:
- Thường trực Đoàn trường;
- Thường trực Hội sinh viên trường;
- Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên trường;
Phòng họp 3
14g00 Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Đoàn trường dự Hội nghị triển khai công tác Tuyển sinh hệ chính quy năm 2021 theo triệu tập của Lãnh đạo trường Cùng dự:
- Đồng chí Trần Bảo Quốc - Phó Bí thư Đoàn trường
Hội trường 2
Thứ sáu, ngày 12/3/2021
  Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Đoàn trường tham gia Lớp Trung cấp thanh niên ngày 12,13/3/2021   Trung tâm Hoạt động thanh niên
13g30 Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Đoàn trường dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ 24, khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2023 (Mở rộng) Thành phần: 
- Thường trực Hội sinh viên trường.
Trung tâm Hoạt động thanh niên
Chủ nhật, ngày 14/3/2021
18g00 (mới) Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Đoàn trường dự Chương trình Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức Cùng dự:
- Các cá nhân nhận giải thưởng Cán bộ Đoàn xuất sắc và Bí thư chi đoàn tiêu biểu do VP Đoàn trường thông báo.
Trung tâm Hoạt động thanh niên
Lịch này thay cho thư mời họp./.
 
VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT