Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 01/05/2021 00:00     1103
Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ II, năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 10/08/2020 10:04     14107
Danh sách Sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ I, năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 02/04/2020 21:00     13530
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 30/08/2019 09:42     1091
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 1 năm 2019
Ngày đăng: 30/08/2019 09:41     1051
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 15/6/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 09:39     1111
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 2/3/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 09:38     1107
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ĐỢT 2 _ NĂM 2018
Ngày đăng: 20/08/2019 10:45     1262
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ĐỢT _ NĂM 2018
Ngày đăng: 20/08/2019 10:10     1198
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA TNV THAM GIA CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2019
Ngày đăng: 15/08/2019 10:18     1089
Danh sách sinh viên tham gia chương trình văn nghệ Lễ xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019
Ngày đăng: 08/08/2019 11:26     1103
Danh sách TNV tham gia hỗ trợ phát trực tiếp Livestream Tư vấn tuyển sinh năm 2019
Ngày đăng: 29/07/2019 09:12     910
Danh sách sinh viên tham gia khối đông Ngày hội việc làm lần thứ 7 năm 2019
Ngày đăng: 29/07/2019 08:54     875
Danh sách Sinh viên tham gia giao lưu Văn hóa và Tư vấn Du học Trường Đại học KYUNG HEE (Hàn Quốc)
Ngày đăng: 16/04/2019 17:00     837
Danh sách Sinh viên tham dự buổi giao lưu với Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Thế giới
Ngày đăng: 10/04/2019 10:35     782
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 08/4/2019)
Ngày đăng: 08/04/2019 14:35     931
Danh sách Tình nguyện viên hỗ trợ phát Bằng Tốt nghiệp đợt tháng 02/2019
Ngày đăng: 08/04/2019 08:59     1628
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 25/3/2019)
Ngày đăng: 26/03/2019 08:58     803
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 01/4/2019)
Ngày đăng: 25/03/2019 14:57     718
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ CUP SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NĂM 2019
Ngày đăng: 01/12/2018 09:10     889
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 - NĂM 2018
Ngày đăng: 28/11/2018 10:06     882
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2018
Ngày đăng: 16/11/2018 21:00     972
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALOWEEN NĂM 2018
Ngày đăng: 05/11/2018 09:09     836
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2018
Ngày đăng: 20/09/2018 14:23     1067
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2018
Ngày đăng: 20/08/2018 15:19     842
ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA TNV THAM GIA CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2018
Ngày đăng: 01/08/2018 00:00     871
ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2018
Ngày đăng: 15/07/2018 10:00     1011