Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ II, năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 8/10/2020 10:04:00 AM     12532
Danh sách Sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ I, năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 4/2/2020 9:00:00 PM     9805
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:42:00 AM     449
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 1 năm 2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:41:00 AM     461
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 15/6/2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:39:00 AM     416
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 2/3/2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:38:00 AM     469
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ĐỢT 2 _ NĂM 2018
Ngày đăng: 8/20/2019 10:45:00 AM     427
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ĐỢT _ NĂM 2018
Ngày đăng: 8/20/2019 10:10:00 AM     488
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA TNV THAM GIA CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2019
Ngày đăng: 8/15/2019 10:18:00 AM     426
Danh sách sinh viên tham gia chương trình văn nghệ Lễ xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019
Ngày đăng: 8/8/2019 11:26:16 AM     384
Danh sách TNV tham gia hỗ trợ phát trực tiếp Livestream Tư vấn tuyển sinh năm 2019
Ngày đăng: 7/29/2019 9:12:00 AM     318
Danh sách sinh viên tham gia khối đông Ngày hội việc làm lần thứ 7 năm 2019
Ngày đăng: 7/29/2019 8:54:39 AM     304
Danh sách Sinh viên tham gia giao lưu Văn hóa và Tư vấn Du học Trường Đại học KYUNG HEE (Hàn Quốc)
Ngày đăng: 4/16/2019 5:00:00 PM     291
Danh sách Sinh viên tham dự buổi giao lưu với Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Thế giới
Ngày đăng: 4/10/2019 10:35:00 AM     192
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 08/4/2019)
Ngày đăng: 4/8/2019 2:35:00 PM     281
Danh sách Tình nguyện viên hỗ trợ phát Bằng Tốt nghiệp đợt tháng 02/2019
Ngày đăng: 4/8/2019 8:59:00 AM     862
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 25/3/2019)
Ngày đăng: 3/26/2019 8:58:00 AM     247
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 01/4/2019)
Ngày đăng: 3/25/2019 2:57:00 PM     212
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ CUP SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NĂM 2019
Ngày đăng: 12/1/2018 9:10:00 AM     252
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 - NĂM 2018
Ngày đăng: 11/28/2018 10:06:00 AM     280
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2018
Ngày đăng: 11/16/2018 9:00:00 PM     307
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALOWEEN NĂM 2018
Ngày đăng: 11/5/2018 9:09:00 AM     231
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2018
Ngày đăng: 9/20/2018 2:23:00 PM     341
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2018
Ngày đăng: 8/20/2018 3:19:00 PM     213
ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA TNV THAM GIA CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2018
Ngày đăng: 8/1/2018 12:00:00 AM     226
ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2018
Ngày đăng: 7/15/2018 10:00:00 AM     369