Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:42:00 AM     96
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 1 năm 2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:41:00 AM     79
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 15/6/2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:39:00 AM     77
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 2/3/2019
Ngày đăng: 8/30/2019 9:38:00 AM     72
Danh sách sinh viên tham gia chương trình văn nghệ Lễ xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019
Ngày đăng: 8/8/2019 11:26:16 AM     120
Danh sách TNV tham gia hỗ trợ phát trực tiếp Livestream Tư vấn tuyển sinh năm 2019
Ngày đăng: 7/29/2019 9:12:00 AM     86
Danh sách sinh viên tham gia khối đông Ngày hội việc làm lần thứ 7 năm 2019
Ngày đăng: 7/29/2019 8:54:39 AM     100
Danh sách Sinh viên tham gia giao lưu Văn hóa và Tư vấn Du học Trường Đại học KYUNG HEE (Hàn Quốc)
Ngày đăng: 4/16/2019 5:00:00 PM     86
Danh sách Sinh viên tham dự buổi giao lưu với Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Thế giới
Ngày đăng: 4/10/2019 10:35:00 AM     64
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 08/4/2019)
Ngày đăng: 4/8/2019 2:35:00 PM     105
Danh sách Tình nguyện viên hỗ trợ phát Bằng Tốt nghiệp đợt tháng 02/2019
Ngày đăng: 4/8/2019 8:59:00 AM     531
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 25/3/2019)
Ngày đăng: 3/26/2019 8:58:00 AM     70
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 01/4/2019)
Ngày đăng: 3/25/2019 2:57:00 PM     61