Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 01/05/2021 12:00:00 SA     348
Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ II, năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 10/08/2020 10:04:00 SA     13118
Danh sách Sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ I, năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 02/04/2020 9:00:00 CH     12183
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 30/08/2019 9:42:00 SA     660
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Chương trình Tiếp sức đến Trường đợt 1 năm 2019
Ngày đăng: 30/08/2019 9:41:00 SA     637
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 15/6/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 9:39:00 SA     594
Danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo Đại học tại Lễ trao bằng tốt nghiệp 2/3/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 9:38:00 SA     658
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ĐỢT 2 _ NĂM 2018
Ngày đăng: 20/08/2019 10:45:00 SA     609
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ĐỢT _ NĂM 2018
Ngày đăng: 20/08/2019 10:10:00 SA     657
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA TNV THAM GIA CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2019
Ngày đăng: 15/08/2019 10:18:00 SA     565
Danh sách sinh viên tham gia chương trình văn nghệ Lễ xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019
Ngày đăng: 08/08/2019 11:26:16 SA     579
Danh sách TNV tham gia hỗ trợ phát trực tiếp Livestream Tư vấn tuyển sinh năm 2019
Ngày đăng: 29/07/2019 9:12:00 SA     468
Danh sách sinh viên tham gia khối đông Ngày hội việc làm lần thứ 7 năm 2019
Ngày đăng: 29/07/2019 8:54:39 SA     457
Danh sách Sinh viên tham gia giao lưu Văn hóa và Tư vấn Du học Trường Đại học KYUNG HEE (Hàn Quốc)
Ngày đăng: 16/04/2019 5:00:00 CH     446
Danh sách Sinh viên tham dự buổi giao lưu với Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Thế giới
Ngày đăng: 10/04/2019 10:35:00 SA     337
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 08/4/2019)
Ngày đăng: 08/04/2019 2:35:00 CH     453
Danh sách Tình nguyện viên hỗ trợ phát Bằng Tốt nghiệp đợt tháng 02/2019
Ngày đăng: 08/04/2019 8:59:00 SA     1051
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 25/3/2019)
Ngày đăng: 26/03/2019 8:58:00 SA     388
Danh sách sinh viên tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần (Ngày 01/4/2019)
Ngày đăng: 25/03/2019 2:57:00 CH     343
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ CUP SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NĂM 2019
Ngày đăng: 01/12/2018 9:10:00 SA     377
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 - NĂM 2018
Ngày đăng: 28/11/2018 10:06:00 SA     394
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2018
Ngày đăng: 16/11/2018 9:00:00 CH     433
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALOWEEN NĂM 2018
Ngày đăng: 05/11/2018 9:09:00 SA     353
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2018
Ngày đăng: 20/09/2018 2:23:00 CH     462
BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2018
Ngày đăng: 20/08/2018 3:19:00 CH     339
ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA TNV THAM GIA CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2018
Ngày đăng: 01/08/2018 12:00:00 SA     353
ĐÁNH GIÁ, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2018
Ngày đăng: 15/07/2018 10:00:00 SA     500