Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa học kỳ II, năm học 2020 - 2021

01/05/2021 00:00     1117
Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường công bố danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khoá do Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức hoặc triển khai trong học kỳ 2, năm học 2020 – 2021.

1. Thời gian: Thời gian tiếp nhận phản hồi về các danh sách: theo từng hoạt động


2. Hình thức phản hồi: chỉ tiếp nhận phản hồi qua email.
- Sinh viên gửi email về mail doanthanhnien@tdmu.edu.vn với cú pháp:
+ Tiêu đề email: Họ và tên – MSSV – Lớp
+ Nội dung email: phải nêu được tên hoạt động, thời gian, đơn vị tổ chức (các hoạt động nằm trong danh mục đã công bố), đính kèm minh chứng trong email.
+ Sinh viên lưu ý kiểm tra kỹ thông tin các nhân trong danh sách (MSSV, Họ và tên), nếu có sai sót vui lòng gửi mail phản hồi.

- Lưu ý về minh chứng:
+ Mỗi hoạt động sử dụng một hình ảnh minh chứng riêng, lưu tên file theo tên hoạt động. 
+ Đối với các minh chứng tham gia các cuộc thi trực tuyến: phải thể hiện được kết quả kèm theo thông tin tài khoản.
+ Minh chứng tham gia khối đông các chương trình: gửi hình ảnh có cá nhân bạn trong đó, khoanh tròn lại (không gửi hình chụp sân khấu hoặc chỉ có background) hoặc gửi danh sách có xác nhận của khoa.
+ Đối với các hoạt động khác không nằm trong danh mục dưới đây, sinh viên vui lòng liên hệ đơn vị tổ chức.


STT Nội dung hoạt động Đơn vị tổ chức Thời gian tổ chức Thời gian tiếp nhận phản hồi Danh sách
1 Cuộc thi viết "Tuổi trẻ của bạn và Đoàn" Báo Tiền phong 13/01/2021 - 03/03/2021    
           
           
 

Tin cùng chuyên mục