LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 11

11/03/2024 00:00     87
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 11 (Từ 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 11/03/2024  
14g00 Đ/c Bí thư dự họp BCH Đảng bộ trường
Theo lịch công tác Trường
  Phòng khách 1  
16g30 Họp định kỳ BTV Đoàn trường và BTK Hội sinh viên trường   Không gian Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 12/3/2024  
08g00 Bí thư Đoàn và Chủ tịch Hội sinh viên dự họp chuẩn bị công tác tuyển sinh năm 2024
Theo lịch công tác của Trường
  Phòng khách 1  
         
Thứ Tư, ngày 13/3/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 14/3/2024  
7g30 Tọa đàm “Sinh viên TDMU - Xung kích bảo vệ tổ quốc trong thời đại 4,0” - Mời Báo cáo viên: ThS. Phan Thanh Bằng - GĐ Chương trình Lý luận chính trị và Chính trị học
- Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Thành viên CLB Hạt giống đỏ;
- Sinh viên đăng ký tham gia
Hội trường 1  
14g00 Đ/c Bí thư dự Họp Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đ/c Trương Diễm Linh Phòng họp 2  
         
         
Thứ Sáu, ngày 15/3/2024  
08g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2023 - 2024
Theo lịch công tác trường
  Hội trường 2  
12g30 - 17g00 Đ/c Bí thư thực hiện nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn tại khoa Kinh tế
Theo thời khóa biểu của Trường
  Phòng I4. 111  
Thứ Bảy, ngày 16/3/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 17/3/2024  
06g45 - 10g00 Ra quân Ngày chủ nhật xanh lần 1 năm 2024
(Tình nguyện viên có mặt tại cổng 1 lúc 06g45 để xe đưa đi)
- Ban Phong trào và Thể dục, thể thao phụ trách
- TNV đăng ký tham gia
Phường Tân An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 11/03/2024
11h30 Họp BCH Đoàn - Hội định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội VPK
         
Thứ Ba, ngày 12/3/2024
17g30 Họp mặt thành viên Chương trình Hành trình Về nguồn Lần 4 năm 2024 Đoàn - Hội khoa Kinh tế - BTC chương trình;
- Thành viên chương trình.
Phòng E3.103
         
Thứ Tư, ngày 13/3/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 14/3/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 15/3/2024
8h00 Vòng loại Speak up 2024 Khoa Ngoại ngữ CLB Tiếng Anh và các thí sinh Hội trường 2
         
Thứ Bảy, ngày 16/3/2024
8h00 Về nguồn 2024 Khoa Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội và các bạn cảm tình Đoàn Nhà tù Phú Lợi
Chủ Nhật, ngày 17/3/2024
07h00-16h30 Chương trình Hành trình Về nguồn Lần 4 năm 2024 Đoàn - Hội khoa Kinh tế - BTC chương trình;
- Thành viên chương trình.
Nhà tù Phú Lợi
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc