LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 02

08/01/2024 00:00     87
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 02 (Từ 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 08/01/2024  
8g30 Thường trực Đoàn - Hội dự Lễ khai mạc chương trình giao lưu
sinh viên và hoạt động tình nguyện của Trường Đại học Thủ Dầu Mộtvà Trường Đại học Hannam, Deajeon (Hàn Quốc)
  Hội trường 1  
18g00 Thường trực Đoàn - Hội dự Lễ Tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm 2024
(Theo lịch Tỉnh đoàn)
  Công viên văn hóa Thủ Dầu Một  
         
Thứ Ba, ngày 9/1/2024  
13g30 Thường trực Đoàn trường nghe thông tin thời sự
(Theo lịch công tác trường)
  Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh  
         
Thứ Tư, ngày 10/1/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 11/1/2024  
14g00 Thường trực Đoàn - Hội dự vòng Bán kết cuộc thi Nét đẹp sinh viên TDMU 2023 BCH Hội sinh viên trường Hội trường 1  
14g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự Hội nghị tổng kết công tác xây
dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(Theo lịch công tác Trường)
Cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang
- Đ/c Trương Diễm Linh
Phòng khách 1  
         
Thứ Sáu, ngày 12/1/2024  
8g30 Bí thư Đoàn trường dự Lễ công bố chứng nhận thành viên Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực Châu Á và Khai mạc khóa tập huấn dành cho giảng viên và sinh viên theo chương trình phối hợp với AUF   Hội trường 2  
15g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang dự Họp Chi bộ Sinh viên 2 tháng 01/2024   Phòng họp 3  
Thứ Bảy, ngày 13/1/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 14/1/2024  
16g00 Chương trình kỷ niệm 74 năm ngày học sinh, sinh viên; Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2023 BCH Đoàn Thanh niên; BCH Hội Sinh viên Hội trường 1  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 08/01/2024
         
         
         
Thứ Ba, ngày 9/1/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 10/1/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 11/1/2024
         
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 12/1/2024
         
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 13/1/2024
         
         
         
Chủ Nhật, ngày 14/1/2024
         
         
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc