LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 15

08/04/2024 00:00     34
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 15 (Từ 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 08/04/2024  
         
         
         
Thứ Ba, ngày 9/4/2024  
10g00 Họp định kỳ BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên   Văn phòng Đoàn - Hội  
         
Thứ Tư, ngày 10/4/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 11/4/2024  
14g00 Họp BCH Đoàn trường mở rộng tháng 4/2024 - BCH Đoàn trường, Ủy viên UBKT Đoàn trường
- Thường trực Hội Sinh viên trường
- Bí thư và Phó Bí thư Đoàn khoa, viện và Chi đoàn cơ sở
- Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm thuộc Đoàn trường
Phòng họp 3  
         
         
Thứ Sáu, ngày 12/4/2024  
Cả ngày
Buổi sáng: Bắt đầu lúc 07g30
Bưởi chiều: Bắt đầu lúc 13g30
Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên Quý II - Năm 2024 - Ủy viên BCH Đoàn trường
- Bí thư/Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc
Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương  
12g30 - 17g00 Đ/c Bí thư lên lớp giảng dạy chuyên môn   Phòng I4.111  
         
Thứ Bảy, ngày 13/4/2024  
07g00 - 11g30 Đ/c Bí thư lên lớp giảng dạy chuyên môn   Phòng I4.210  
         
Chủ Nhật, ngày 14/4/2024  
13g30 Thường trực Hội sinh viên trường dự kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Nhà lãnh đạo tương lai (FLC)   Hội trường 2  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 08/04/2024
11h30        
  Họp BCH Đoàn - Hội khoa Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội VPK
Thứ Ba, ngày 9/4/2024
18h00 Họp BCH Đoàn - Hội khoa Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế. VP Đoàn Hội khoa Kinh tế
         
Thứ Tư, ngày 10/4/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 11/4/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 12/4/2024
17h30 Hội nghị tổng kết Tháng thanh niên năm 2024 Khoa Ngoại ngữ Khách mời (thư mời riêng), BCH Đoàn - Hội, SV5T cấp LCH và thanh niên ưu tú kết nạp Đoàn HT2
         
         
Thứ Bảy, ngày 13/4/2024
         
         
Chủ Nhật, ngày 14/4/2024
13h00-20h00 Liên hoan Kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Nhà lãnh đạo tương lai (CLB FLC). Khoa Kinh tế + BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế.
+ Ban tổ chức chương trình.
+ Khách mời (Thư mời riêng).
Hội trường 2
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc