LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 14

02/04/2024 00:00     90
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 14 (Từ 01/4/2024 đến ngày 7/4/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 01/04/2024  
16g30 Họp BTV Đoàn, BTK Hội sinh viên định kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 2/4/2024  
14g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự họp Hội đồng trường lần 7
Theo lịch công tác của Trường
Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Phòng khách 1  
         
Thứ Tư, ngày 3/4/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 4/4/2024  
14g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường dự họp Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường Phòng họp 2  
         
         
Thứ Sáu, ngày 5/4/2024  
         
12g30 Đ/c Nguyễn Thị Thương lên lớp giảng dạy tại Khoa Kinh tế
Theo thời khóa biểu của Trường
     
         
Thứ Bảy, ngày 6/4/2024  
7g00 - 10g00 Thường trực Đoàn trường dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2024-2027
(Đại hội điểm cấp Đoàn cơ sở)
Cùng dự: BTV Đoàn trường; Bí thư các Đoàn cơ sở trực thuộc Hội trường 1  
         
Chủ Nhật, ngày 7/4/2024  
Sáng Hỗ trợ Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM đợt 1 năm 2024
Điểm thi số 74
Đ/c Nguyễn Chí Hùng Phó Chủ tịch HSV phụ trách đội hình và Ban Tình nguyện Hội Sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 01/04/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 2/4/2024
         
         
Thứ Tư, ngày 3/4/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 4/4/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 5/4/2024
14h00-20h00 Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn khoa kinh tế Khoa kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế;
- BTC Đại hội Đoàn khoa;
- Đội văn nghệ khoa Kinh tế.
 
8h00 Chung kết cuộc thi Speak up 2024 Ngoại ngữ Lãnh đạo khoa, lãnh đạo chương trình, giảng viên ngành NNA, khách mời, BTC và thí sinh HT1
17h00 Chạy rehearsal chung kết hùng biện tiếng Trung Ngoại ngữ BTC chương trình HT2
Thứ Bảy, ngày 6/4/2024
08h00-11h30 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kinh tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2027 Khoa kinh tế - Chi ủy khoa Kinh tế;
- Lãnh đạo khoa Kinh tế;
- Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;
- Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Khách mời (thư mời riêng);
- Đại biểu được triệu tập (do Đoàn khoa thông báo)
 
8h00 Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Trung Ngoại ngữ Lãnh đạo khoa, lãnh đạo chương trình, giảng viên ngành NNTQ, khách mời, BTC và thí sinh HT2
Chủ Nhật, ngày 7/4/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc