LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 21

21/05/2024 00:00     34
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 21 (Từ 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 20/05/2024  
16g30 Họp thường trực Đoàn - Hội định kỳ   VP Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 21/5/2024  
10g30 Thường trực Đoàn trường thăm và hỗ trợ cho em Ngô Thị Thùy Ngân - Sinh viên khoa Kinh tế Cùng đi: BTV Đoàn khoa Kinh tế Bệnh viện tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Tư, ngày 22/5/2024  
         
         
Thứ Năm, ngày 23/5/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 24/5/2024  
08g00 Chủ tịch Hội sinh viên trường dự chương trình Hành trình “Kết nối sinh viên 5 tốt, sinh viên tiêu biểu với cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp” năm học 2023 – 2024 (Hành trình số 2)   Trụ sở Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương  
09g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang làm việc với BCH Đoàn khoa CNVH về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn khoa   VP khoa CNVH  
14g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa   Phòng họp 4  
         
Thứ Bảy, ngày 25/5/2024  
05g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường đi công tác tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - thực hiện công tác tiền trạm trước khi thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024 Cùng đi:
- Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Thường trực Đoàn trường;
- Đ/c Trương Tấn Tài - UV.BTV Đoàn trường;
- Đ/c Đặng Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Phong trào, thể dục thể thao
- Đ/c Trần Thị Thúy Hằng - Trưởng ban Tình nguyện.
- Đ/c Châu Trí Nguyễn - Ban truyền thông

(Các đồng chí có mặt tại Cổng 1 Trường, đúng 05g00 xe xuất phát; Trang phục lịch sự)
Thôn Đắc Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước  
         
Chủ Nhật, ngày 26/5/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 20/05/2024
09h00 Họp chuẩn bị cho công tác Đại hội Đoàn Khoa lần thứ VI nhiệm kỳ 2024-2027 Khoa Ngoại ngữ - BTV Đoàn trường - Chi bộ khoa Ngoại ngữ - BCH Đoàn khoa  
         
Thứ Ba, ngày 21/5/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 22/5/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 23/5/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 24/5/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 25/5/2024
         
         
Chủ Nhật, ngày 26/5/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc