LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 13

25/03/2024 00:00     45
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 13 (Từ 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 25/03/2024  
Cả ngày Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tháng Ba biên giới năm 2024 - BTV Đoàn trường
- BCH Đoàn trường
- Đoàn viên đăng ký tham gia chương trình
Xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước  
Cả ngày Chương trình Chung dòng Mê Kông năm 2024 Ban chấp hành Hội sinh viên trường Trường ĐH Bình Dương  
         
         
         
Thứ Ba, ngày 26/3/2024  
16g30 Họp BTV Đoàn, BTK Hội sinh viên định kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
Thứ Tư, ngày 27/3/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 28/3/2024  
8g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự họp về triển khai công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lựcĐHQG-HCM đợt 1 năm 2024
Theo lịch công tác của Trường
  Phòng họp 4  
         
         
Thứ Sáu, ngày 29/3/2024  
08g00 Chủ tịch Hội sinh viên trường dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Cùng dự:
+ Tại điểm cầu cấp tỉnh: Ủy viên Ban chấp hành - Ban Kiểm tra Hội sinh viên tỉnh
+ Tại điểm cầu cấp trường: Ủy viên Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường, Liên chi Hội trưởng, Liên Chi Hội Phó, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các đơn vị trực thuộc
+ Tại điểm cầu cấp tỉnh: Hội trường Tỉnh Đoàn
+ Tại điểm cầu cấp trường: Phòng khách 1
 
14g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang Tham dự chương trình "Đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh" Cùng dự: GV trẻ tiêu biểu, Cán bộ đoàn-hội tiêu biểu, Đảng viên trẻ tiêu biểu Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh  
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 30/3/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 31/3/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 25/03/2024
16h00 Họp BCH Đoàn - Hội định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội VPK
         
Thứ Ba, ngày 26/3/2024
         
         
Thứ Tư, ngày 27/3/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 28/3/2024
17h-21h Lễ kết nạp Đoàn Viện, tổng kết tháng thanh niên Viện KTCN - BTV Đoàn trường
- Chi bộ Viện, lãnh đạo Viện
- Thanh niên kết nạp
- BCH Đoàn - Hội Viện
Hội trường 2
         
Thứ Sáu, ngày 29/3/2024
8h00 Sơ khảo hùng biện tiếng Hàn Ngoại ngữ Lãnh đạo ngành NNHQ, BCH Đoàn - Hội, thí sinh HT2
         
Thứ Bảy, ngày 30/3/2024
         
Chủ Nhật, ngày 31/3/2024
07g00-11h30 Lễ Kết nạp Đoàn viên Khoa Kinh tế Khoa Kinh tế - BTV Đoàn trường;
- BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế;
- Thanh niên ưu tú của khoa Kinh tế.
Hội trường 1
13g30-17h00 Đại hội trù bị khoa Kinh tế Khoa Kinh tế - BTV Đoàn trường;
- BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế;
- Danh sách đại biểu được triệu tập.
Hội trường 1
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc