LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 09

26/02/2024 00:00     103
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 09 (Từ 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 26/02/2024  
11g00 Họp BCH Đoàn trường mở rộng tháng 02/2024      
         
Thứ Ba, ngày 27/2/2024  
09g30 Bí thư Đoàn trường dự Họp
mặt kỷ niệm 69 năm ngày Thầy
thuốc Việt Nam (27/02/1955 -
27/02/2024)
  Phòng họp 4  
         
Thứ Tư, ngày 28/2/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 29/2/2024  
08g00 Đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên trường dự Hội nghị Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Mở rộng)   Trung tâm hoạt động thanh niên  
14g00 Bí thư Đoàn trường dự Họp BCH Đảng bộ Trường
(Theo lịch công tác trường)
  Phòng khách 1  
15g30 Đồng chí Bí thư Đoàn trường họp Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đồng chí Trương Diễm Linh Phòng họp 2  
Thứ Sáu, ngày 1/3/2024  
         
         
Thứ Bảy, ngày 2/3/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 3/3/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 26/02/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 27/2/2024
         
         
Thứ Tư, ngày 28/2/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 29/2/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 1/3/2024
         
         
Thứ Bảy, ngày 2/3/2024
         
Chủ Nhật, ngày 3/3/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc