LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 24

10/06/2024 00:00     53
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 24 (Từ 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 10/06/2024  
         
         
         
Thứ Ba, ngày 11/6/2024  
8g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang thực hiện tiền trạm cho Chiến dịch Mùa hè xanh 2024 Cùng đi: Ban Chỉ huy Chiến dịch Xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
17g00 Họp Thường trực Đoàn - Hội thường kỳ Cùng dự: Ban Thường vụ Đoàn trường Văn phòng Đoàn - Hội  
Thứ Tư, ngày 12/6/2024  
08g30 Bí thư Đoàn trường và Chủ tịch Hội Sinh viên trường dự họp lấy ý kiến về chuẩn chất lượng Nhà vệ sinh, cơ sở vật chất, khu ngoại quan trong khuôn viên Trường Đại học Thủ Dầu Một   Phòng khách 1  
         
         
Thứ Năm, ngày 13/6/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 14/6/2024  
14g00 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VI, tháng 6/2024 - Thường trực Đoàn Thanh
niên - Hội Sinh viên Trường;
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn
trường - Ủy viên Ủy ban kiểm
tra Đoàn trường;
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn
khoa/viện và Chi đoàn cơ sở
(giảng viên và chuyên viên)
- Trưởng, phó các Ban trực thuộc Đoàn trường
- Liên chi hội trưởng, phó các
đơn vị;
- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các CLB-Đội-
Nhóm thuộc Đoàn trường
Phòng họp 2  
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 15/6/2024  
13g00 Đ/c Trần Bảo Quốc, Phó Bí thư thường trực Đoàn trường dự Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Khoa học quản lý khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2027 Cùng dự: Ban Thường vụ Đoàn trường Hội trường 2  
         
Chủ Nhật, ngày 16/6/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 10/06/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 11/6/2024
15h00 Kiện toàn BCH Đoàn khoa Khoa học quản lý khoá III, nhiệm kỳ 2022-2024 Khoa Khoa học quản lý - BTV Đoàn trường (Thư mời);
- Chi bộ khoa;
- BTV Đoàn Khoa.
Hội Trường 2 - Trường ĐH Thủ Dầu Một
17h00 Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Khoa học Quản lý lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2027 (trù bị) Khoa Khoa học quản lý - BCH Đoàn - Hội khoa
- Ứng viên dự kiến
- Thành phần đại biểu triệu tập
Hội Trường 2 - Trường ĐH Thủ Dầu Một
         
Thứ Tư, ngày 12/6/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 13/6/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 14/6/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 15/6/2024
13h00 Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Khoa học Quản lý lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2027 (chính thức) Khoa Khoa học quản lý - BTV Đoàn trường, HSV trường (Thư mời);
- Chi bộ, Lãnh đạo khoa (Thư mời);
- BCH Đoàn - Hội
- Ứng viên dự kiến
- Đại biểu các chi Đoàn trực thuộc Khoa
Hội Trường 2 - Trường ĐH Thủ Dầu Một
         
Chủ Nhật, ngày 16/6/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc