LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 17

22/04/2024 00:00     29
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 17 (Từ 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 22/04/2024  
16g30 Họp định kỳ BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên   VP Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 23/4/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 24/4/2024  
8g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng
Theo lịch công tác của Trường
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang, Đ/c Trương Diễm Linh Phòng khách 1  
         
         
Thứ Năm, ngày 25/4/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 26/4/2024  
06g00 Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5
Các đồng chí có mặt tại Cổng 1 Trường lúc 06g00 để xe đưa đi
Trang phục: Áo đoàn thanh niên + Quần tây sẫm màu
- BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
- Trưởng các Ban trực thuộc Đoàn trường, HSV trường
Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh  
18g00 Tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2024 và Tháng Thanh niên năm 2024 - Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường;
- Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường;
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đoàn khoa/viện;
- Liên Chi hội trưởng, Liên Chi hội phó các khoa/viện;
- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn trường, Hội sinh viên trường;
- Chiến sĩ tham gia các đội hình Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2024 và cán bộ chủ chốt đội
Hội trường 1  
         
Thứ Bảy, ngày 27/4/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 28/4/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 22/04/2024
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
Thứ Ba, ngày 23/4/2024
8h00 Họp công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Khoa Sư phạm Sư phạm - BTV Đoàn trường; Chi bộ Khoa Sư phạm; BTV Đoàn Khoa Sư phạm Phòng họp 3
9h00 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm Phòng họp 2
         
Thứ Tư, ngày 24/4/2024
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
Thứ Năm, ngày 25/4/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 26/4/2024
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
Thứ Bảy, ngày 27/4/2024
         
         
Chủ Nhật, ngày 28/4/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc