LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 08

19/02/2024 00:00     58
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 08 (Từ 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 19/02/2024  
8g00 Họp BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên trường   Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 20/2/2024  
7g30 Dự họp BCH Tỉnh đoàn mở rộng Thường trực Đoàn trường Huyện Bắc Tân Uyên  
         
Thứ Tư, ngày 21/2/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 22/2/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 23/2/2024  
         
         
Thứ Bảy, ngày 24/2/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 25/2/2024  
9g00 Ra quân Tháng Thanh niên 2024 BCH Đoàn trường
BCH Hội SV trường
Các đoàn viên thanh niên
Trường ĐH Thủ Dầu Một  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 19/02/2024
         
         
         
Thứ Ba, ngày 20/2/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 21/2/2024
         
         
         
Thứ Năm, ngày 22/2/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 23/2/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 24/2/2024
         
         
Chủ Nhật, ngày 25/2/2024
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc