LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 10

04/03/2024 00:00     51
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 10 (Từ 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 04/03/2024  
         
         
Thứ Ba, ngày 5/3/2024  
16g30 Họp BTV Đoàn trường và BTK Hội SV định kỳ   Không gian Đoàn - Hội  
         
Thứ Tư, ngày 6/3/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 7/3/2024  
8g00 Bí thư Đoàn trường dự Họp triển khai Kế hoạch Giám sát
của Hội đồng trường năm 2024
Theo lịch công tác Trường
  Phòng khách 1  
8h00 Đ.c Trần Bảo Quốc - PBT Thường trực Đoàn trường dự Lễ kết nạp Đảng viên Khoa Kiến trúc   Phòng họp 4  
         
Thứ Sáu, ngày 8/3/2024  
         
         
Thứ Bảy, ngày 9/3/2024  
14g00 Chủ tịch Hội sinh viên trường dự Hội nghị Ban chấp hành Hội sinh viên trường tháng 03/2024 (Mở rộng)   Phòng họp 4  
         
Chủ Nhật, ngày 10/3/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 04/03/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 5/3/2024
         
         
Thứ Tư, ngày 6/3/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 7/3/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 8/3/2024
         
         
Thứ Bảy, ngày 9/3/2024
8h00 Hội nghị họp BCH mở rộng Khoa Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội và bí thư các chi đoàn trực thuộc F2-103
Chủ Nhật, ngày 10/3/2024
17g00 Hội nghị tuyên dương sinh viên 5 tốt và tổng kết chương trình Xuân tình nguyện 2024, khen thưởng cuộc thi trực tuyến Đoàn - Hội khoa Kinh tế - BTV Đoàn trường, HSV trường;
- Chi ủy khoa, Lãnh đạo khoa;
- Khách mời (Thư mời riêng);
- BCH Đoàn - Hội khoa KT;
- Các cá nhân được triệu tập.
Hội trường 1
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc