LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 04

26/01/2024 00:00     122
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 04 (Từ 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 22/01/2024  
         
         
16g30 Họp Thường trực Đoàn - Hội thường kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 23/1/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 24/1/2024  
9g00 Tiếp đoàn công tác Thành đoàn Thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang BTV Đoàn trường
Ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh tại Hậu Giang
Phòng họp 4  
         
         
Thứ Năm, ngày 25/1/2024  
7g30 Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên Quý I năm 2024
(Theo lịch công tác của Tỉnh đoàn)
  Hội trường VNPT (Trực tiếp)
Phòng khách 1 (Trực tuyến)
 
8g30 Trao tặng vé xe cho sinh viên được xét trong chương trình "TDMU mang Tết về nhà" BTV Đoàn trường;
10 sinh viên được xét tặng
Phòng họp 2  
14g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp theo lịch công tác của Tỉnh đoàn Cùng dự: Ban Tuyên giáo cử đại diện dự cùng Hội trường Tỉnh đoàn  
         
         
Thứ Sáu, ngày 26/1/2024  
8g30 Kiểm tra công tác Đoàn - Hội khoa Khoa học Quản lý Đoàn kiểm tra Đoàn thanh niên trường - Hội sinh viên trường Phòng họp 4  
10g00 Gặp gỡ TNV Đội Lễ phục tốt nghiệp và Đồ thể dục Thường trực Đoàn trường
Tình nguyện viên
Phòng họp 3  
Thứ Bảy, ngày 27/1/2024  
13g30 Đ/c Trần Bảo Quốc dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Phú Hòa   UBND Phường Phú Hòa  
14g00 Họp BCH Hội sinh viên trường   Phòng họp  
Chủ Nhật, ngày 28/1/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 22/01/2024
16h30 Họp thành viên tham gia chương trình Cây ước mơ 2024 Đội Xung Kích Ban chủ nhiệm và thành viên ĐXK phòng D103
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
Thứ Ba, ngày 23/1/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 24/1/2024
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
17h00 - 21h00 Chạy chương trình Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi hội; Tổng kết lớp học tình thương; Trao vé xe cho sinh viên Khoa Sư phạm có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Hội trường 2
Thứ Năm, ngày 25/1/2024
17h30 Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi hội; Tổng kết lớp học tình thương; Trao vé xe cho sinh viên Khoa Sư phạm có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết Sư phạm Lãnh đạo Khoa Sư phạm, BTV Đoàn trường, BTK HSV trường, BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm, sinh viên Khoa Sư phạm Hội trường 2
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 26/1/2024
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
Cả ngày Chiến dịch Xuân Tình nguyện - Cây Ước mơ Đội Xung kích Thành viên Đội Xung kích Phú Giáo, Bình Dương
         
         
Thứ Bảy, ngày 27/1/2024
14g00 Họp BCH Hội sinh viên trường      
Cả ngày Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2024 Đoàn - Hội Khoa Khoa học Quản lý;
CLB Kỹ năng
Chiến sĩ Xuân tình nguyện của 02 đơn vị Xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
         
         
Chủ Nhật, ngày 28/1/2024
Cả ngày Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2024 LCH Khoa Kiến trúc - CLB Văn Nghệ Chiến sĩ Xuân tình nguyện của 02 đơn vị Xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
         
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc