LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 20

14/05/2024 00:00     53
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 20 (Từ 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 13/05/2024  
16g30 Họp định kỳ BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên   VP Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 14/5/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 15/5/2024  
         
         
Thứ Năm, ngày 16/5/2024  
15g00 Bí thư Đoàn trường và Chủ tịch Hội Sinh viên gặp gỡ và tiếp nhận học bổng của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam
(Theo lịch công tác của Trường, trang phục: Nam mặc âu phục; Nữ mặc áo dài)
  Phòng khách 1  
         
         
Thứ Sáu, ngày 17/5/2024  
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 18/5/2024  
Cả ngày Ngày hội việc làm 2024 - Ban Thường vụ Đoàn trường
- Ban Thư ký Hội sinh viên trường
- Đoàn viên, Sinh viên tham gia
Khu K23  
         
   
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 13/05/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 14/5/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 15/5/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 16/5/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 17/5/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 18/5/2024
         
         
Chủ Nhật, ngày 19/5/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc