LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 03

15/01/2024 00:00     104
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 03 (Từ 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 15/01/2024  
         
10g00 Thường trực Đoàn TN - Hội SV trường dự Lễ ký kết Biên bản
thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trung tâm Bảo trợ Xã hội - Trường Đại học Konyang, Tp. Daejeon (Hàn Quốc)

(Theo lịch công tác Trường)
  Hội trường 2  
16g30 Họp BTV Đoàn TN - BTK Hội SV trường thường kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 16/1/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 17/1/2024  
14g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự Họp Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đ/c Trương Diễm Linh Phòng họp 2  
         
         
Thứ Năm, ngày 18/1/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 19/1/2024  
15g30
(Hoãn lại)
Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường
(Theo lịch công tác Trường)
  Phòng khách 1  
         
Thứ Bảy, ngày 20/1/2024  
Cả ngày Đ/c Trần Bảo Quốc thực hiện chương trình Tết ấm áp cùng Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ   Xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước  
Cả ngày Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang thực hiện Hành trình Chia sẻ yêu thương cùng Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội và CLB TFC   Ấp Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương  
Chủ Nhật, ngày 21/1/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 15/01/2024
09g00 Kiểm tra công tác Đoàn - Hội - CLB khoa Kinh tế năm 2024 Khoa Kinh tế - BTV Đoàn trường, UBKT Đoàn trường;
- Đại điện Chi ủy khoa Kinh tế;
- BCH Đoàn khoa;
- BCH LCH Khoa;
- 02 CLB trực thuộc khoa.
Phòng họp 2
17g30-21g00 Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế:
- Đoàn giám sát Đại hội;
- Chi Đoàn, Chi Hội
TDMU
         
Thứ Ba, ngày 16/1/2024
17g30-21g00 Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế:
- Đoàn giám sát Đại hội;
- Chi Đoàn, Chi Hội
TDMU
         
         
Thứ Tư, ngày 17/1/2024
17g30-21g00 Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế:
- Đoàn giám sát Đại hội;
- Chi Đoàn, Chi Hội
TDMU
         
Thứ Năm, ngày 18/1/2024
17g30-21g00 Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế:
- Đoàn giám sát Đại hội;
- Chi Đoàn, Chi Hội
TDMU
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 19/1/2024
17g30-21g00 Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế:
- Đoàn giám sát Đại hội;
- Chi Đoàn, Chi Hội
TDMU
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 20/1/2024
17g30-21g00 Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế:
- Đoàn giám sát Đại hội;
- Chi Đoàn, Chi Hội
TDMU
         
         
Chủ Nhật, ngày 21/1/2024
17g30-21g00 Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội khoa Kinh tế:
- Đoàn giám sát Đại hội;
- Chi Đoàn, Chi Hội
TDMU
         
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc