LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 23

03/06/2024 00:00     23
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 23 (Từ 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 03/06/2024  
Cả ngày Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường thực hiện tiền trạm cho Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024 Cùng đi: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó Bí thư Đoàn trường; Đ/c Trương Tấn Tài - UV. BTV Đoàn trường; Trưởng ban Tình nguyện; Ban chủ nhiệm Đội Xung kích
Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
 
14g00 Đồng chí Trương Diễm Linh dự Hội nghị đóng góp văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Cùng dự: Thường trực Hội sinh viên trường Hội trường Tỉnh Đoàn  
         
Thứ Ba, ngày 4/6/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 5/6/2024  
8g00 Lễ Kết nạp đảng viên mới Chi bộ Sinh viên 1, Chi bộ Sinh viên 2 Thường trực Đoàn trường Phòng khách 1  
         
         
Thứ Năm, ngày 6/6/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 7/6/2024  
         
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 8/6/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 9/6/2024  
7g30 Thường trực Đoàn trường dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Ngoại ngữ lần VI, nhiệm kỳ 2024-2027 Cùng dự: Các đ.c Ban Thường vụ, BCH Đoàn trường Hội trường 2  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 03/06/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 4/6/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 5/6/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 6/6/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 7/6/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 8/6/2024
14h00 Hội nghị Kiện toàn BCH Liên chi hội Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ Khóa IV, nhiệm kì 2023 - 2025 Khoa Ngoại ngữ - BTV Đoàn trường, HSV trường (Thư mời);
- Chi bộ, Lãnh đạo khoa (Thư mời);
- BTV Đoàn khoa (Thư mời);
- BCH Đoàn - Hội
- Ứng viên dự kiến.
Phòng họp 3
         
Chủ Nhật, ngày 9/6/2024
07h30 Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Ngoại ngữ, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2027 Khoa Ngoại Ngữ - BTV Đoàn trường, HSV trường (Thư mời);
- Chi bộ, Lãnh đạo khoa (Thư mời);
- BCH Đoàn - Hội
- Ứng viên dự kiến.
Hội trường 2
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc