LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 01

02/01/2024 00:00     78
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 01 (Từ 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 01/01/2024  
  Toàn thể CBVC nghỉ Tết Dương lịch một ngày 01/01/2024      
         
         
Thứ Ba, ngày 2/1/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 3/1/2024  
08g00 Thường trực Đoàn - Hội trường dự Hội nghị giao ban và sơ kết công tác Đoàn - Hội học kỳ 1 năm học 2023-2024
(theo lịch công tác của Tỉnh đoàn)
  Phòng khách 1  
         
         
Thứ Năm, ngày 4/1/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 5/1/2024  
         
         
Thứ Bảy, ngày 6/1/2024  
Cả ngày Thường trực Đoàn trường tham dự Đại hội Đại biểu Đội Xung Kích nhiệm kỳ 2024-2027 Đại diện BTV Đoàn trường, Ban chủ nhiệm Đội và đại biểu theo triệu tập của Đội Xung Kích Hội trường 1  
         
Chủ Nhật, ngày 7/1/2024  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 01/01/2024
         
         
         
Thứ Ba, ngày 2/1/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 3/1/2024
12h30 Chạy chương trình Kỷ niệm 14 năm thành lập Đội Xùng Kích Ban chủ nhiệm và thành viên Đội Hội Trường 1  
15h00 Đại hội trù bị Đội Xung Kích TDMU Đại diện BTV Đoàn trường, Ban chủ nhiệm Đội và đại biểu theo triệu tập của Đội Xung Kích Hội trường 1  
Thứ Năm, ngày 4/1/2024
         
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 5/1/2024
14h00 Trang trí hội trường chuẩn bị cho Đại hội Ban chủ nhiệm và thành viên Đội Hội trường 1  
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 6/1/2024
17g00 Kỷ niệm 14 năm thành lập Đội Xung kích trường ĐH Thủ Dầu Một      
         
         
Chủ Nhật, ngày 7/1/2024
         
         
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc