LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 07

15/02/2024 00:00     78
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 07 (Từ 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Năm, ngày 15/2/2024  
09g00 Thường trực Đoàn trường dự Họp mặt đầu năm Giáp Thìn 2024
(Theo Lịch công tác của Trường)
  Phòng khách 1  
         
         
Thứ Sáu, ngày 16/2/2024  
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc