LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 18

29/04/2024 00:00     44
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 18 (Từ 02/5/2024 đến ngày 05/5/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 29/04/2024  
  Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 (đến hết ngày 01/5/2024)      
         
         
Thứ Ba, ngày 30/4/2024  
         
         
Thứ Tư, ngày 1/5/2024  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 2/5/2024  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 3/5/2024  
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 4/5/2024  
         
         
Chủ Nhật, ngày 5/5/2024  
Từ ngày 05/5-06/5
(Xuất phát lúc 03g00 tại Trường)
Đ/c Nguyễn Thị Thương dẫn đoàn thực hiện chương trình "Trao tri thức, Gửi ước mơ" tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận   Tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 29/04/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 30/4/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 1/5/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 2/5/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 3/5/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 4/5/2024
         
         
Chủ Nhật, ngày 5/5/2024
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc