LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 19

07/05/2024 00:00     68
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 19 (Từ 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 06/05/2024  
Từ ngày 05/5-06/5
(Xuất phát lúc 03g00 tại Trường)
Đ/c Nguyễn Thị Thương dẫn đoàn thực hiện chương trình "Trao tri thức, Gửi ước mơ" tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Cùng tham gia: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường, cùng các đ/c Đội Xung kích, Ban tình nguyện Đoàn trường Tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  
         
         
Thứ Ba, ngày 7/5/2024  
14g00 Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Đoàn trường dự họp thống nhất các nội dung Chương trình liên hoan Tuổi trẻ khởi nghiệp lần I và Ngày hội việc làm thanh niên năm 2024
(Theo Thư mời của Tỉnh đoàn)
  Hội trường Tỉnh đoàn  
14g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự họp thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung: (1) Chính sách người học; (2) Quy chế văn hóa; (3) Tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người học; (4) Tổng hợp phương tiện dạy học và thực hành
(Theo lịch công tác của Trường)
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang và Đ/c Trương Diễm Linh Phòng khách 1  
Thứ Tư, ngày 8/5/2024  
8g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường cùng tiếp và làm việc với Trường Đại học Đồng Nai
(Theo lịch công tác của Trường)
  Phòng khách 1  
9g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường tiếp và làm việc với Công ty TNHH Nam Bình Cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường;
- Đ/c Trương Tấn Tài - UV.BTV Đoàn trường
Văn phòng Đoàn - Hội  
15g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường tham dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
(Theo lịch công tác của Trường)
  Phòng khách 1  
         
Thứ Năm, ngày 9/5/2024  
08g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp BCH tỉnh đoàn
(Theo lịch công tác của Tỉnh đoàn)
  Hội trường tỉnh đoàn  
14g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Phòng khách 1  
         
Thứ Sáu, ngày 10/5/2024  
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 11/5/2024  
14g00 Hội Sinh viên Trường phối hợp với chương trình Công tác xã hội tổ chức Toạ đàm “Kỹ năng quản lý cảm xúc và luật pháp liên quan đến quấy rối tình dục nơi công cộng” Đại diện BTV Đoàn trường - Ban Thư ký Hội sinh viên trường Hội trường 2  
15g00 Hội sinh viên trường phối hợp Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật tổ chức Chương trình Giao lưu văn nghệ
“Sắc màu dân tộc” và Bế mạc Ngày hội giao lưu văn hóa Sinh viên Việt Nam và Sinh viên quốc tế lần thứ I năm 2024
Đại diện BTV Đoàn trường - Ban Thư ký Hội sinh viên trường Hội trường 1  
   
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 06/05/2024
         
         
Thứ Ba, ngày 7/5/2024
         
         
         
Thứ Tư, ngày 8/5/2024
         
         
Thứ Năm, ngày 9/5/2024
         
         
Thứ Sáu, ngày 10/5/2024
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 11/5/2024
         
         
Chủ Nhật, ngày 12/5/2024
08h30 Lễ kết nạp Đoàn Đợt 2 năm 2024 Khoa Kinh tế - BTV Đoàn trường; HSV trường;
- BCH Đoàn - Hội khoa KT;
- BTC chương trình;
- Danh sách triệu tập
Hội trường 2
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc