LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 20

15/05/2023 00:00     638
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 20 (Từ 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 15/05/2023  
16g30 Họp BTV Đoàn trường - BTK Hội sinh viên trường định kỳ   Không gian Đoàn - Hội  
Thứ Ba, ngày 16/5/2023  
11g00 Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Liên chi hội khoa Kiến trúc lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2025 - Đ/c Trần Bảo Quốc
- Đ/c Trương Diễm Linh
Văn phòng Khoa Kiến trúc  
14g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thực hiện công tác phát triển đảng viên Theo lịch công tác của Trường Phòng họp 4  
         
Thứ Tư, ngày 17/5/2023  
16g30 BTV Đoàn trường làm việc với các đơn vị chuẩn bị Chiến dịch Hè tình nguyện năm 2023 Khoa Ngoại ngữ, Viện Kỹ thuật công nghệ, Khoa Kinh tế, Khoa Sư phạm, CLB Khởi nghiệp, CLB Những nhà sáng lập TFC, CLB Kỹ năng Không gian Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Năm, ngày 18/5/2023  
14g00 Dự họp Chi bộ Sinh viên tháng 5 - Đ/c Nguyễn Thị Thương
- Đ/c Trương Diễm Linh
Phòng họp 3  
16g30 BTV Đoàn trường làm việc với các đơn vị chuẩn bị Chiến dịch Hè tình nguyện năm 2023 Viện phát triển ứng dụng, Khoa Kiến trúc, Khoa Khoa học quản lý, Khoa Công nghiệp văn hóa, Đội Xung kích, CLB kỹ năng sư phạm, CLB Văn học – Báo chí – Truyền thông Không gian Đoàn - Hội  
Thứ Sáu, ngày 19/5/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 20/5/2023  
7g30 Ngày Hội việc làm năm 2023 - BCH Đoàn trường
- BCH Hội sinh viên trường
- Đoàn viên, sinh viên tham gia
Sân khấu ngoài trời Vườn học tập K23  
         
Chủ Nhật, ngày 21/5/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 15/05/2023
         
         
Thứ Ba, ngày 16/5/2023
         
Thứ Tư, ngày 17/5/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 18/5/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 19/5/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 20/5/2023
         
Chủ Nhật, ngày 21/5/2023