Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội năm học 2018 - 2019

26/10/2019 08:02     1204
STT MSSV Họ và tên Chi hội Ghi chú
KHOA SƯ PHẠM
1 1521402020042 Nguyễn Thị Yến Nhi D15TH01  
2 1621402020007 Phạm Thị Lan Anh D16TH01  
3 1621402020018 Phạm Minh Cảnh D16TH01  
4 1621402020061 Lê Thị Hồng Hải D16TH01  
5 1621402020063 Trần Thị Hải D16TH01  
6 1621402020066 Lê Thị Hảo D16TH01  
7   Nguyễn Thị Thu Hiền D16TH01  
8 1621402020152 Nguyễn Ngọc Mai D16TH02  
9 1621402020165 Giang Bảo Ngân D16TH02  
10 1621402020169 Nguyễn Thị Hồng Ngân D16TH02  
11 1621402020186 Lê Thanh Nhàn D16TH02  
12 1621402020212 Võ Hồng Nhung D16TH02  
13 1621402020205 Nguyễn Thị Nhung D16TH02  
14 1621402020217 Lê Thị Kim Oanh D16TH02  
15 1621402020139 Vũ Thị Bích Loan D16TH03  
16 1621402020142 Nguyễn Thị Mỹ Lộc D16TH03  
17 1621402020227 Phạm Thị Hồng Phượng D16TH04  
18 1621402020280 Định Thị Thủy D16TH04  
19 1621402020311 Nguyễn Thị Trang D16TH05  
20 1621402020307 Lê Thị Thùy Trang D16TH05  
21 1621402010206 Nguyễn Thị Lệ Thủy D16MN04  
22 1621402010240 Lê Thị Tú Trinh D16MN05  
23 1721402020048 Nguyễn Thị Kim Mai D17TH01  
24 1721402020084 Trương Thị Thu Thùy D17TH02  
25 1721402020085 Tống Thu Thủy D17TH02  
26 1721402020083 Trần Thị Thời D17TH02  
27 1721402020089 Trần Thị Thu Trang D17TH02  
28 1721402020091 Trần Bảo Trâm D17TH02  
29 1721402020093 Lê Thị Nguyền Trân D17TH02  
30 1721402020102 Nguyễn Thị Tường Vy D17TH02  
31 1721402010068 Lê Thị Lệ Quyên D17MN02  
32 1721401010033 Nguyễn Tuyết Nhi D17GD01  
33 1721401010046 Trần Thị Cẩm Tú D17GD01  
34 1821402020060 Nguyễn Thị Thùy Linh D18TH01  
35 1821402020033 Ngô Ngọc Nhung D18TH01  
36 1821402020001 Bùi Xuân Trường D18TH01  
37 1821402020067 Phạm  Thị Yến Loan D18TH02  
38 1821402020093 Nguyễn Hoàng Oanh D18TH02  
39 1821402010006 Trương Thị Hoài D18MN01  
40 1821402010042 Đỗ Thị Lan Hương D18MN01  
KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ
41 1623801010011 Nguyễn Hoàng Anh D16LUQT01  
42 1623801010193 Trần Lê Chi Linh D16LUQT01  
43 1623801010221 Nguyễn Thị Huỳnh Nga D16LUQT02  
44 1623801010201 Trần Tấn Lộc D16LUTP01  
45 1623801010077 Nguyễn Thị Giang D16LUTP01  
46 1623801010414 Phan Thị Vân D16LUTP02  
47 1623801010458 Đặng Phạm Hữu Anh D16LUTP02  
48 1628501010073 Võ Hiếu Nhi D16QM02  
49 1623102050054 Nguyễn Như Nguyện D16QN01  
50 1623102050004 Triệu Minh Cảnh D16QN01  
51 1623102050037 Nguyễn Phạm Yến Kiều D16QN01  
52 1728501030045 Trần Thị Anh Thư D17DD01  
53 1723801010155 Nguyễn Hữu Hưng D17LUQT01  
54 1723801010002 Trần Khả Ái D17LUTP01  
55 1723801010224 Trần Bảo Minh D17LUTP01  
56 1723801010059 Phan Anh Dũng D17LUTP01  
57 1723102050251 Nguyễn Trung Tín D17QN02  
58 1723102050064 Nguyễn Thị Cẩm Hà D17QN02  
59 1823801010118 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt D18LU02  
KHOA NGOẠI NGỮ
60 1622202040025 Đặng Thị Hoa D16TQ01  
61 1622202040045 Lê Nguyễn Bảo Nhi D16TQ02  
62 1722202010383 Nguyễn Ngọc Thiên Trúc D17AV02  
63 1722202010098 Tống Từ Mỹ Hiền D17AV02  
64 1722202010200 Trần Hoàng Nam D17AV04  
65 1722202010173 Trương Diễm Linh D17AV04  
66 1722202040281 Trần Mỹ Ngọc Trâm D17TQ02  
67 1722202040123 Trần Thị Khánh Ly D17TQ03  
68 1722202040208 Diệp Thị Kim Phượng D17TQ05  
69 1722202040233 Nguyễn Khánh Tùng D17TQ05  
70 1822202010368 Phạm Thị Xuân Trúc D18AV06  
71 1822202010508 Phạm Thị Mỹ Quyên D18AV08  
72 1822202040070 Lê Thị Diễm Hương D18TQ01  
73 1822202040382 Lê Thị Yến Nhi D18TQ05  
74 1622202010245 Bùi Thị Trang D18TQ06  
75 1822202040336 Hồ Nhìn Cấm D18TQ06  
76 1822202040358 Trịnh Quốc Nhật Giang D18TQ06  
KHOA KINH TẾ
77 1623403010092 Đinh Thị Huệ D16KT02  
78 1623403010110 Nguyễn Thị Diệp Lan D16KT02  
79 1623403010315 Vương Thị Kim Yến D16KT02  
80 1623403010158 Hồ Hồng Ngọc D16KT03  
81 1623403010211 Hồ Thái Sơn D16KT03  
82 1623403010211 Lê Doãn Nam D16KT03  
83 1623403010179 Tăng Tiểu Nhi D16KT03  
84 1623401010303 Phạm Chí Trọng D16MKT02  
85 1723403010043 Hoàng Thị Mỹ Duyên D17KT01  
86 1723403010022 Nguyễn Thị Mộng Bích D17KT01  
87 1723403010340 Hoàng Phương Linh D17KT02  
88 1723403010341 Nguyễn Thị Hồng Diễm D17KT02  
89 1723403010099 Nguyễn Thị Mỹ Huệ D17KT02  
90 1723403010103 Nguyễn Thị Thanh Huyền D17KT02  
91 1723403010080 Nguyễn Thị Thu Hậu D17KT02  
92 1723403010060 Trần Ngọc Giàu D17KT02  
93 1723403010077 Trịnh Xuân Hằng D17KT02  
94 1723402010066 Nguyễn Thị Linh D17TC02  
95 1723402010100 Trương Thị Ngọc Nhung D17TC02  
96 1823403010048 Phạm Thị Hồng Thương D18KT01  
97 1823403010056 Trương Tú Linh D18KT01  
98 1823403010186 Trẫn Nguyễn Mai Linh D18KT03  
99 1823403010242 Vũ Thị Thanh Vân D18KT04  
100 1823403010550 Trần Thị Tường Vy D18KT08  
101 1823403010134 Phạm Thị Thùy Dương D18QC02  
102 1823401010065 Nguyễn Thị Cẩm Tú D18QT01  
103 1823401010386 Nguyễn Đình Hùng D18QT06  
104 1823401010391 Nguyễn Minh Thành D18QT06  
105 1823401010398 Nguyễn Ngọc Minh Châu D18QT06  
106 1823401010387 Vũ Lê Thu Huyền D18QT06  
107 1823402010042 Nguyễn Đỗ Tường Linh D18TC01  
108 1823402010264 Nguyễn Thị Yến Nhi D18TC04  
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
109 1524403010187 Nguyễn Lê Hoàng Phương D15MTKT  
110 1624401120055 Đinh Nguyễn Trúc Linh D16HHPT01  
111 1624401120135 Đinh Thị Thủy D16HHPT01  
112 1624401120054 Dương Thị Khánh Linh D16HHPT01  
113 1624601010129 Nguyễn Văn Nghĩa D16TO01  
114 1624601010114 Lê Thị Phượng Vy D16TO02  
115 1724401120087 Hoàng Đình Tùng D17HH02  
116 1524403010148 Trần Trung Hiếu D17MT01  
117 1724601010037 Nguyễn Thị Phương Linh D17TO01  
118 1724601010071 Nguyễn Thị Tươi D17TO02  
KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
119 1624801030055 Nguyễn Quang Linh D16PM01  
120 1624801030021 Nguyễn Thành Đạt D16PM01  
121 1624801030072 Trần Thị Huỳnh Như D16PM01  
122 1524801040079 Nguyễn Tấn Lợi D16TH01  
123 1724801040046 Trần Thị Quỳnh Nga D17HT01  
124 1524801030002 Đào Minh Tâm D17PM01  
125 1724801030083 Tô Thị Kim Ngân D17PM02  
126 1824801040086 Bùi Lê Thành An D18HT02  
127 1824801040068 Nguyễn Nhĩ Khang D18HT02  
128 1824801040071 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18HT02  
129 1824801030170 Nguyễn Quốc Nhựt D18PM03  

Tin cùng chuyên mục