Thông báo cập nhật minh chứng tham gia các Cuộc thi trực tuyến trong khuôn khổ học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

13/03/2020 09:19     1783

- Sinh viên cập nhật các minh chứng bằng hình thức online thông qua các đường link sau:
+ Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 3, năm 2019: https://forms.gle/Dk2braMYU46tjm6p9
+ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam: https://forms.gle/vVe6YXomiEHSmnet8
+ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm : https://forms.gle/LA6UPJFTnmmraFHp6
+ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ V và các bài học lý luận chính trị của Đoàn năm 2019: https://forms.gle/8pEVsG5or6mDPgZr8
+ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet 2019: https://bit.ly/3cTvEdh
- Thời gian: đến hết ngày 20/3/2020

 

Tin cùng chuyên mục