TB triển khai Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III, năm 2021

18/07/2021 09:09     1612
- Cách thức dự thi: thí sinh đăng ký dự thi theo đối tượng ở mục II tại website của Cuộc thi https://olympicenglish.vn/canbotre, Fanpage của Cuộc thi https://www.facebook.com/OlympicCanbotre/ hoặc ứng dụng app Thanh niên Việt Nam (trên App Store và Google Play).
- Chi đoàn Giảng viên, Chuyên viên tổng hợp danh sách thí sinh đã dự thi, gửi về mail doanthanhnien@tdmu.edu.vn để báo cáo Thường trực Đoàn trường.
- Đối với sinh viên: cập nhật minh chứng sau khi dự thi vào đường link: https://bit.ly/3ekabMV; thời gian cập nhật trước 17g00 ngày 30/8/2021.

Tin cùng chuyên mục