Thông báo cung cấp minh chứng hoạt động ngoại khóa học kỳ 1, năm học 2021 – 2022

20/07/2021 09:30     1793
Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc tổng hợp minh chứng các hoạt động ngoại khóa trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng thực hiện
- Các Đoàn khoa - Liên chi Hội, CLB Đội, Nhóm.
- Các chi đoàn, chi hội.

2. Thời gian
- Thời gian thực hiện: đến hết ngày 31/12/2021.
- Các minh chứng phát sinh trong khoảng thời gian từ 20/5/2021 đến 31/12/2021 (các hoạt động chưa được cộng điểm tại học kỳ 2, NH 2020 - 2021).
- Thời gian tiếp nhận minh chứng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc hoạt động.

3. Hồ sơ minh chứng:
- Kế hoạch tổ chức hoạt động đã được phê duyệt.
- Danh sách tham gia hoạt động (có ghi chú rõ vị trí của từng cá nhân trong chương trình, theo mẫu đính kèm).
- Báo cáo tổng kết hoạt động (theo mẫu đính kèm).
- Tất cả các văn bản đều được ký tên và đóng dấu (Đối với các đơn vị có mộc).
- Biểu mẫu xem tại: https://bit.ly/2VLjUp6

4. Cách thức thực hiện:
- Đơn vị tổ chức  hoạt động (kể cả cấp chi đoàn/ chi hội) tự chủ động tổng hợp hồ sơ minh chứng và nộp về Đoàn trường theo đúng yêu cầu, theo cả 2 hình thức:
+  File mềm gửi theo đường link https://bit.ly/3yUvZX6 theo đúng thời gian yêu cầu.
+Bản cứng các văn bản nộp tại văn phòng Đoàn trường.

5. Lưu ý
- Các hoạt động không tổng hợp đúng theo quy định sinh viên sẽ không được tính để thực hiện điểm rèn luyện.
- Chỉ tiếp nhận minh chứng nộp qua đường link, không tiếp nhận minh chứng gửi qua email. Các thắc mắc chỉ giải quyết thông qua email doanthanhnien@tdmu.edu.vn.
- Trước khi nộp hồ sơ minh chứng đề nghị các đơn vị thông báo công khai danh sách trên các kênh truyền thông đồng thời gửi mail cho các sinh viên tham gia qua email cá nhân (mssv@student.tdmu.edu.vn) để tiếp nhận phản hồi.

 
Văn phòng Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một
Tin cùng chuyên mục