DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2015 - 2018

10/02/2016 18:00     2066

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1
 Bùi Quang Huy
 
 Phòng CTSV Chủ tịch
2
 Lương Văn Hải
 
 Khoa Xây dựng Phó Chủ tịch
3
 Đào Thị Kim Ngân
 
 Khoa Sư phạm Phó Chủ tịch
4
 Thái Quốc Huy
 
 Khoa Luật Phó Chủ tịch
5
 Nguyễn Phương Hồng Phúc
 
 Khoa Ngoại ngữ  Ủy viên Ban Thư ký
6
 Phạm Thị Vân
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban Thư ký
7
 Nguyễn Tố Quyên
 
 Khoa CNTT  Ủy viên Ban Thư ký
8
 Lê Minh Chiến
 
 Khoa Sử  Ủy viên Ban chấp hành
9
 Nguyễn Hoàng Linh
 
 Khoa KHTN  Ủy viên Ban chấp hành
10
 Golhow Minh Khuy
 
 Khoa CTXH  Ủy viên Ban chấp hành
11
 Châu Thị Nguyên
 
 Khoa KT-ĐT  Ủy viên Ban chấp hành
12
 Nguyễn Yến Nhi
 
 Khoa Kinh tế  Ủy viên Ban chấp hành
13
 Nguyễn Viết Xuân Sang 
 
 CLB FLC  Ủy viên Ban chấp hành
14
 Nguyễn Anh Tuấn
 
 Khoa TNMT  Ủy viên Ban chấp hành
15
 Nguyễn Ngọc Từ
 
 Khoa Ngữ văn  Ủy viên Ban chấp hành
16
 Nguyễn Thị Thu Thảo
 
 Khoa Ngoại ngữ  Ủy viên Ban chấp hành
17
 Nguyễn Huy Thọ
 
 Đội xung kích  Ủy viên Ban chấp hành
18
 Nguyễn Thái Thuận
 
 Đội văn nghệ  Ủy viên Ban chấp hành
19
 Nguyễn Hoài Thương
 
 Khoa NNTQ  Ủy viên Ban chấp hành
20
 Hoàng Thị Hoài Trang
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban chấp hành
21
 Lê Thị Minh Trang
 
 Khoa Luật  Ủy viên Ban chấp hành
22
 Nông Hồng Vỹ
 
 Khoa Đ-ĐT  Ủy viên Ban chấp hành
23
 Nguyễn Thị Yến
 
 CLB TNTN  Ủy viên Ban chấp hành
24
 Nguyễn Thành Lâm
 
 Khoa KHTN  Phó ban Kiểm tra
25
 Bùi Minh Hiếu
 
 Khoa Xây dựng  Ủy viên Ban kiểm tra
26
 Đỗ Thị Kim Phụng
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban kiểm tra
27
 Trần Thị Anh Thư
 
Khoa Ngoại ngữ  Ủy viên Ban kiểm tra
 
Tin cùng chuyên mục