DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH - UỶ BAN KIỂM TRA ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2019 - 2022

04/03/2020 10:00     1817
STT
Họ và tên
Đơn vị
Chức vụ
1
Bùi Quang Huy
Phòng CTSV
Bí thư
2
Trần Bảo Quốc
Phòng CTSV
Phó bí thư
3
Nguyễn Viết Xuân Sang
Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Xã hội
Phó bí thư
4
Mai Thị Mị
Khoa KHQL
UV BTV
5
Trương Diễm Linh
Khoa Ngoại ngữ
UV BTV
6
Phạm Thị Vân Anh
Khoa Sư phạm
UV BCH
7
Lê Thanh Bình
Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc
UV BCH
8
Nguyễn Anh Dũng
Khoa Công nghệ Thực phẩm
UV BCH
9
Trần Thành Hạnh
Chi đoàn Giảng viên
UV BCH
10
Nguyễn Nam Khoa
Khoa Kinh tế
UV BCH
11
Văn Hoàng Phương
Viện Kỹ thuật - Công nghệ
UV BCH
12
Bùi Thị Kim Phượng
Khoa Khoa học Quản lý
UV BCH
13
Nguyễn Thị Minh Thảo
Khoa Kinh tế
UV BCH
14
Lê Thị Nguyền Trân
Đội Xung kích
UV BCH
15
Nguyễn Ngọc Thiên Trúc
CLB Tiếng Anh E4Y
UV BCH
16
Nguyễn Thanh Trúc
Chi đoàn Chuyên viên
UV BCH
17
Phạm Nguyễn Thanh Tú
Khoa Ngoại ngữ
UV BCH
18
Hoàng Đình Tùng
Khoa Công nghệ Thực phẩm
UV BCH
19
Trịnh Thị Cẩm Tuyền
Khoa Sư phạm
UV BCH
20
Hoàng Phương Linh
Khoa Kinh tế
Phó chủ nhiệm UBKT
21
Đặng Văn Phúc
Viện Kỹ thuật - Công nghệ
UV UBKT
22
Trần Hương Ly
Khoa Sư phạm
UV UBKT
23
Trần Thị Thanh Vân
Khoa KHXH&NV
UV UBKT

Tin cùng chuyên mục