DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017 - 2019

20/05/2017 14:00     1683
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 Lê Văn Hải Phòng CTSV Bí thư
2 Trịnh Ngọc Hoàng TT GDTC – ANQP Phó bí thư
3 Bùi Quang Huy Phòng CTSV Phó bí thư
4 Trần Thị Khánh Hòa Khoa KHQL UV BTV
5 Mai Thị Mị Khoa Hành chính – Luật UV BTV
6 Dương Lê Trọng Tín Khoa Sư phạm UV BTV
7 Đỗ Thị Kim Phụng Khoa Sư phạm UV BTV
8 Phạm Thị Vân Khoa Sư phạm UV BCH
9 Thái Quốc Huy Khoa Hành chính – Luật UV BCH
10 Phạm Thị Ngọc Anh Khoa Hành chính – Luật UV BCH
11 Trịnh Diệp Phương Danh Khoa TNMT UV BCH
12 Trần Ngọc Hùng Khoa CNSH UV BCH
13 Nguyễn Ngọc Hưng Khoa Kiến trúc – Xây dựng UV BCH
14 Văn Hoàng Phương Khoa CNTT – ĐĐT UV BCH
15 Phạm Nguyễn Thanh Tú Khoa Ngoại ngữ UV BCH
16 Nguyễn Phương Hồng Phúc Khoa Ngoại ngữ UV BCH
17 Ngô Thị Kiều Oanh Khoa Ngữ Văn UV BCH
18 Trần Đức Tịnh TT Thư Viện UV BCH
19 Nguyễn Thanh Trúc Phòng KHTC UV BCH
20 Đỗ Mạnh Tuấn Khoa CTXH UV BCH
21 Phạm Văn Tùng Khoa KHQL UV BCH
22 Phạm Kim Cương Khoa Sử UV BCH
23 Nguyễn Nam Khoa Khoa Kinh tế UV BCH
24 Nguyễn Thị Lợi Khoa KHTN UV BCH
25 Phan Minh Hiếu Khoa NNTQ UV BCH
26 Khấu Hoàng Kim Thư Phòng QHQT UBKT
27 Trần Ngọc Thu Tuyền Khoa NNTQ UBKT
28 Bùi Minh Hiếu Khoa Kiến trúc – Xây dựng UBKT
29 Nguyễn Tố Quyên Khoa CNTT – ĐĐT UBKT
 
Tin cùng chuyên mục