Danh sách trích ngang BCH Đoàn trường và UBKT Đoàn trường Khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024

01/06/2022 00:00     631
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thương Phòng Tổ chức Bí thư
 1.  
Trần Bảo Quốc Phòng CTSV Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT
 1.  
Nguyễn Viết Xuân Sang Trung tâm Đào tạo KNXH Phó Bí thư
 1.  
Trương Diễm Linh Phòng CTSV Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Sinh viên
 1.  
Phạm Nguyễn Thanh Tú Khoa Ngoại ngữ UV. BTV
 1.  
Trương Tấn Tài Phòng CTSV UV. BTV
 1.  
Trịnh Quốc Thanh Khoa Kỹ thuật – Công nghệ UV. BTV
 1.  
Nguyễn Viết An Trung tâm Đào tạo KNXH UV. BCH
 1.  
Phan Tấn Lực Chi đoàn GV UV. BCH
 1.  
Lê Việt Hùng Khoa KHQL UV. BCH
 1.  
Nguyễn Thị Diễm Quyên Khoa Sư phạm UV. BCH
 1.  
Huỳnh Anh Tuấn Viện Phát triển ứng dụng UV. BCH
 1.  
Nguyễn Hồng Minh Khoa KHQL UV. BCH
 1.  
Trần Thị Thúy Hằng CLB Xung kích UV. BCH
 1.  
Lý Thị Ngọc Diễm Khoa Kiến trúc UV. BCH
 1.  
Lâm Thái Trà Giang Khoa Sư phạm UV. BCH
 1.  
Đỗ Cao Dương Khoa Ngoại ngữ UV. BCH
 1.  
Trần Thị Lan Khoa Ngoại ngữ UV. BCH
 1.  
Lê Nguyễn Yến Nhi Khoa Kinh tế UV. BCH
 1.  
Nguyễn Thị Bích Tranh Khoa Công nghiệp văn hóa UV. BCH
 1.  
Nguyễn Hồng Ngọc Khoa Kiến trúc UV. BCH
 1.  
Đặng Thị Hồng Nhung Khoa KHQL UV. BCH
 1.  
Phan Thị Thành Khoa Ngoại ngữ UV. BCH
 1.  
Huỳnh Kim Liên Khoa Kinh tế UV. UBKT
 1.  
Nguyễn Ngọc Giàu Khoa Kinh tế Phó Chủ nhiệm UBKT
 1.  
Nguyễn Thượng Thùy Linh Trung tâm Đào tạo Kỹ năng XH UV. UBKT
 1.  
Phạm Thị Yến Nhi Khoa Kinh tế UV. UBKT


Tin cùng chuyên mục