Các kênh thông tin sinh viên thường xuyên liên hệ

09/09/2021 09:12     6015
 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên Đại học Thủ Dầu Một trong quá trình liên hệ công tác, xử lý các công việc liên quan, Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên trường giới thiệu đến các bạn sinh viên các kênh thông tin liên quan sinh viên thường xuyên liên hệ, cụ thể:

1. Kênh thông tin của Trường Đại học Thủ Dầu Một:
- Website: www.tdmu.edu.vn
- Fanpage: Đại học Thủ Dầu Một (https://www.facebook.com/dhtdm2009)
- Youtube: Đại học Thủ Dầu Một (https://www.youtube.com/c/daihocthudaumot2009)

2. Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường
- Website: https://tuoitre.tdmu.edu.vn
- Email: doanthanhnien@tdmu.edu.vn/ hoisinhvien@tdmu.edu.vn
- Hotline: 0869.375.468
- Fanpage: Hội Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một (https://www.facebook.com/hsvdhtdm)
- Group: Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một (https://www.facebook.com/groups/svdhtdm)
- Youtube: Đoàn - Hội Đại học Thủ Dầu Một (https://www.youtube.com/doanhoidaihocthudaumot)
- Instagram: hoisinhviendhtdm (https://instagram.com/hoisinhviendhtdm?utm_medium=copy_link)
- Tiktok: @hsvdhtdm (https://vt.tiktok.com/ZSe17NDBW/)

3. Phòng Công tác Sinh viên
- Mảng phụ trách: xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên (Nghĩa vụ quân sự, vay vốn ngân hàng,...), triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên, Thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú, miễn giảm học phí, chế độ chính sách cho sinh viên, học bổng, điểm rèn luyện, Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ngoại khoá, Giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên,Theo dõi hoạt động thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên ...
- Website: https://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn
- Tiếp nhận phản hồi, góp ý của sinh viên: https://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn/gop-y/
- Email: phongctsv@tdmu.edu.vn

4. Phòng Đào tạo đại học
- Mảng phụ trách: đăng ký môn học, thời khoá biểu, cấp bảng điểm học tập.
- Website: https://daa.tdmu.edu.vn
- Email: phongdaotao@tdmu.edu.vn
* Chương trình E-learning:
- Hỗ trợ hệ thống học tập trực tuyến E-learning, giải quyết các vấn đề liên quan tới tài khoản Microsoft Team.
- Website: https://elearning.tdmu.edu.vn
- Fanpage: E-Learning - Đại học Thủ Dầu Một (https://www.facebook.com/tdmuelearning)
- Email: elearning@tdmu.edu.vn

5. Trung tâm Ngoại ngữ
- Đào tạo, tổ chức thi và cấp các chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên.
- Website: http://tdmuflc.edu.vn/trang-chu.html
- Email: flc@tdmu.edu.vn
- Fanpage: Trung Tâm Ngoại Ngữ - Trường Đại học Thủ Dầu Một (https://www.facebook.com/tdmu.flc/)

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin
- Mảng phụ trách: đào tạo các chứng chỉ tin học quốc tế, các chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và nâng cao theo chuẩn quốc gia, các kỹ năng sử dụng những phần mềm, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản đăng ký môn học, email cá nhân của sinh viên.
- Website: https://itc.tdmu.edu.vn
- Email: itc@tdmu.edu.vn

7. Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Xã hội
- Mảng phụ trách: đào tạo, cấp các chứng chỉ kỹ năng xã hội, các hoạt động ngoại khoá, các dự án cộng đồng.
- Website: https://ctss.tdmu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamdaotaoknxh
- Email: spctss@tdmu.edu.vn

8. Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp
- Mảng phụ trách: Tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu địa điểm thực hành, thực tập, việc làm (bán thời gian + toàn thời gian), hỗ trợ đăng ký thi giấy phép lái xe hạng A1, B2, C; tổ chức các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên, cung cấp không gian học tập, làm việc nhóm và tổ chức các sự kiện/hoạt động dành cho sinh viên tại Không gian Sáng tạo và Hỗ trợ Khởi nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ doanh nghiệp.
- Website: https://cece.tdmu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/CECE.TDMU
- Email:  lmc@tdmu.edu.vn

9. Trung tâm Đào tạo Quốc tế

- Mảng phụ trách: Cung cấp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các hoạt động dịch vụ liên quan, hỗ trợ sinh viên trong và ngoài trường có cơ hội tiếp cận, giao lưu, học tập những nền giáo dục tiên tiến thông qua các khóa học liên kết quốc tế, tổ chức các khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài, các hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia khác.
- Website: https://ito.tdmu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/tdmu.ito/
- Email:  Ito@tdmu.edu.vn

10. Khoa Công Nghiệp Văn Hoá
- Các chương trình đào tạo: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thiết kế Đồ hoạ, Văn hoá học, Truyền thông đa phương tiện, Du lịch, Địa lý học
- Website: https://khoacnvh.tdmu.edu.vn
- Email: khoacnvh@tdmu.edu.vn
- Đoàn - Hội: https://www.facebook.com/doanhoi.cnvh.tdmu/ / doankhoacongnghiepvanhoa@tdmu.edu.vn

11. Khoa Kinh Tế
- Các chương trình đào tạo: Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Quản lý Công nghiệp, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng,  Kế toán.
- Website: https://ef.tdmu.edu.vn
- Email: khoakinhte@tdmu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/khoakinhteTDM
- Đoàn - Hội: https://www.facebook.com/lchkkttdmu / doankhoakinhte@tdmu.edu.vn /  lchkhoakinhte@tdmu.edu.vn

12. Khoa Sư Phạm
- Các chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục học, Tâm lý học, Công tác Xã hội, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Văn học, Toán học
- Website: https://sp.tdmu.edu.vn
- Email: khoasupham@tdmu.edu.vn 
- Đoàn - Hội: https://www.facebook.com/doanhoikhoasupham/ / doankhoasupham@tdmu.edu.vn /  lchkhoasupham@tdmu.edu.vn

13. Khoa Ngoại Ngữ
- Các chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Website: https://flf.tdmu.edu.vn/
- Email: khoangoaingu@tdmu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/khoangoaingu.tdmu/
- Đoàn - Hội: https://www.facebook.com/FFL.TDMU / doankhoangoaingu@tdmu.edu.vn /  lchkhoangoaingu@tdmu.edu.vn

14. Khoa Kiến Trúc:
 - Các chương trình đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ nghệ gỗ, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị.
- Website: https://khoakientruc.tdmu.edu.vn
- Email: khoaktxd@tdmu.edu.vn
- Đoàn - Hội: Đoàn Khoa - Liên Chi Hội Khoa Kiến trúc TDMU / doankhoakientruc@tdmu.edu.vn  / lchkhoakientruc@tdmu.edu.vn 

15. Khoa Khoa học Quản lý
- Các chương trình đào tạo: Luật, Quản lý Nhà nước, Quản lý Tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Kỹ thuật Môi trường, Chính trị học, Quốc tế học, Quan hệ quốc tế.
- Website: https://khql.tdmu.edu.vn
- Email: khoakhql@tdmu.edu.vn
- Fanpage: Khoa Khoa Học Quản Lý - ĐHTDM
- Đoàn - Hội: https://www.facebook.com/Khoahocquanlytdmu/ / doankhoakhoahocquanly@tdmu.edu.vn / lchkhoakhoahocquanly@tdmu.edu.vn 

16. Viện Kỹ thuật Công nghệ
- Các chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển tự động hoá, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin.
- Website: https://et.tdmu.edu.vn
- Email: khoaktcn@tdmu.edu.vn
- Fanpage: Viện Kỹ thuật - Công nghệ - Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Đoàn - Hội: https://www.facebook.com/DoanHoi.KTCN/ / doanvienkythuatcongnghe@gmail.com / lchkhoakythuatcongnghe@tdmu.edu.vn 

17. Viện Phát triển Ứng dụng
- Các chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học, Dinh dưỡng, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Hoá học.
- Website: https://ptud.tdmu.edu.vn
- Email: khoacntp@tdmu.edu.vn
- Fanpage: Viện phát triển ứng dụng - Đại học Thủ Dầu Một
- Đoàn - Hội: https://www.facebook.com/doanvienphattrienungdung.tdmu / doanvienphattrienungdung@tdmu.edu.vn
 
Tin cùng chuyên mục