LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 47

20/11/2023 00:00     46
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 47 (Từ 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
   
Thứ Hai, ngày 20/11/2023  
7g30 Hội thi cắm hoa Các đội đăng ký dự thi Không gian học tập sáng tạo B  
17g00 Họp thường trực Đoàn - Hội   Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 21/11/2023  
08g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp BCH Đảng bộ mở rộng Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang Phòng khách 1  
         
Thứ Tư, ngày 22/11/2023  
7g30 Tham dự Diễn đàn Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp BIIC  
         
         
Thứ Năm, ngày 23/11/2023  
         
         
Thứ Sáu, ngày 24/11/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 25/11/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 26/11/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 20/11/2023
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
Thứ Ba, ngày 21/11/2023
         
         
         
Thứ Tư, ngày 22/11/2023
11h00 Họp BCH Đoàn - Hội định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Khoa VPK
10h00 Họp rút kinh nghiệm Hội thi Tri ân Người khai sáng lần X, năm 2023 Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm Văn phòng Khoa
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
Thứ Năm, ngày 23/11/2023
         
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 24/11/2023
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 25/11/2023
         
         
         
Chủ Nhật, ngày 26/11/2023
         
         
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc