LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 45

06/11/2023 00:00     27
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 45 (Từ 6/11/2023 đến ngày 12/11/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 06/11/2023  
14g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó bí thư Đoàn trường họp với CLB Những nhà sáng lập - Ban chủ nhiệm CLB TFC Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
17g00 Họp giao ban Thường trực Đoàn trường - Hội sinh viên trường   Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 7/11/2023  
15h00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó bí thư Đoàn trường làm việc về Kế hoạch tổ chức hoạt động cho học sinh trường Petrus Ký - Thường trực Đoàn viện PTUD
- Đại diện CLB Những nhà sáng lập
Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
Thứ Tư, ngày 8/11/2023  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 9/11/2023  
         
         
Thứ Sáu, ngày 10/11/2023  
14g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự họp Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đ/c Trương Diễm Linh Phòng họp 3  
         
Thứ Bảy, ngày 11/11/2023  
14g00 Đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên trường dự họp Ban Chấp hành - Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường định kỳ tháng 11/2023 - Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Ban chấp hành - Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường
   
         
Chủ Nhật, ngày 12/11/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 06/11/2023
18h30 Họp BCH Đoàn - Khoa định kỳ Đoàn Hội Khoa Kinh tế BCH Đoàn - Hội Online
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
Thứ Ba, ngày 7/11/2023
Cả ngày Truyền thông bài dự thi cuộc thi Ảnh trực tuyến “Thay lời tri ân” lần 2 năm 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BTC Cuộc thi;
- Thí sinh dự thi.
Fanpage Đoàn - Hội khoa Kinh tế
17h00 Hội nghị giao ban công tác Đoàn- Hội và phong trào thanh niên, sinh viên tháng 11 năm 2023 Đoàn Khoa KHQL BCH Đoàn - Hội Khoa KHQL Phòng nghỉ giảng viên dãy I2
         
Thứ Tư, ngày 8/11/2023
Cả ngày Triển thông bài dự thi cuộc thi Ảnh trực tuyến “Thay lời tri ân” lần 2 năm 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BTC Cuộc thi;
- Thí sinh dự thi.
Fanpage Đoàn - Hội khoa Kinh tế
11h00 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội VPK
17h00 Tham gia chương trình Toạ Đàm Kỹ năng hành nghề Luật Đoàn Khoa KHQL BCH Đoàn - Hội, CTV Khoa KHQL  
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
Thứ Năm, ngày 9/11/2023
11h30 Họp giao ban Đoàn - hội KTCN BCH Đoàn - Hội Phòng học
Cả ngày Triển thông bài dự thi cuộc thi Ảnh trực tuyến “Thay lời tri ân” lần 2 năm 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BTC Cuộc thi;
- Thí sinh dự thi.
Fanpage Đoàn - Hội khoa Kinh tế
         
Thứ Sáu, ngày 10/11/2023
Cả ngày Triển thông bài dự thi cuộc thi Ảnh trực tuyến “Thay lời tri ân” lần 2 năm 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BTC Cuộc thi;
- Thí sinh dự thi.
Fanpage Đoàn - Hội khoa Kinh tế
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
17h00 Setup chương trình và chuân bị cho Tập huấn Kỹ năng "Các xu
thế công nghệ và Ứng dụng công nghệ Blockchain vào sản phẩm số"
KTCN - BCH Đoàn - hội
- CTV
HT2
Thứ Bảy, ngày 11/11/2023
07h00 Tập huấn Kỹ năng "Các xu thế công nghệ và Ứng dụng công nghệ Blockchain vào sản phẩm số" KCTN - Lãnh đạo Viện
- Lãnh đạo các chương trình
- GV có quan tâm
- Doanh nghiệp: Hex Trust, Chuyên Việt
- BCH Đoàn - Hội
- SInh viên tham dự
HT2
16h00 Reheasal chương trình Chào đón người bạn mới 2023 Đội Xung Kích - BTC chương trình
- Thí sinh dự thi The New XungKich Warrior
- Thí sinh dự thi văn nghệ tổ
- MC chương trình
HT2
Cả ngày Triển thông bài dự thi cuộc thi Ảnh trực tuyến “Thay lời tri ân” lần 2 năm 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BTC Cuộc thi;
- Thí sinh dự thi.
Fanpage Đoàn - Hội khoa Kinh tế
07h30 - 11h30 Hội thao Sinh viên (Bóng chuyền) Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Sân I4 - TDMU
19h00 - 21h00 Hội thao Sinh viên (Bóng đá) Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Sân 2 - Sân Đâm Mê
07h30 - 11h30 Hội thao Sinh viên (Bóng chuyền) Đoàn thể thao Khoa KHQL Đoàn thể thao Khoa KHQL Sân I4 - TDMU
19h00 - 21h00 Hội thao Sinh viên (Bóng đá) Đoàn thể thao Khoa KHQL Đoàn thể thao Khoa KHQL Sân 2 - Sân Đâm Mê
Chủ Nhật, ngày 12/11/2023
Cả ngày Triển thông bài dự thi cuộc thi Ảnh trực tuyến “Thay lời tri ân” lần 2 năm 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BTC Cuộc thi;
- Thí sinh dự thi.
Fanpage Đoàn - Hội khoa Kinh tế
20h15 Hội thao Sinh viên (Bóng đá) Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Sân 1 - Sân Đâm Mê
07h30 Hội thao Sinh viên (Bóng chuyền) Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Đoàn thể thao Khoa Kinh tế Sân I4 - TDMU
07h30 Hội thao Sinh viên (Bóng chuyền) Đoàn thể thao Khoa KHQL Đoàn thể thao Khoa KHQL Sân I4 - TDMU
17H00 Hội thao Sinh viên (Bóng đá) Đoàn thể thao Khoa KHQL Đoàn thể thao Khoa KHQL Sân Đâm Mê
12h30 - 16h30 Setup chương trình Chào đón người bạn mới 2023 Đội Xung Kích BCN và TVCC Đội Hội trường 2
16h30 - 20h30 Chương trình Chào đón người bạn mới 2023 Đội Xung Kích - Đ/c Trần Trung Nguyễn - Cán bộ văn phòng Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Đại diện BTV Đoàn trường
- Đại diện HSV trường
- Đại diện BCN CLB Kỹ năng
- Đại diện Ban quản lý rạp chiếu phim Beta Empire Bình Dương
- Ban chủ nhiệm và thành viên Đội Xung Kích
Hội trường 2
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc