LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 44

30/10/2023 00:00     117
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 44 (Từ 30/10/2023 đến ngày 5/11/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 30/10/2023  
17g00 Họp giao ban BTV Đoàn trường - BTK HSV trường   Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 31/10/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 1/11/2023  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 2/11/2023  
8g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường tham dự nghe báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng (Trung tâm Đảm bảo chất lượng chuẩn bị nội dung)
(Theo lịch công tác của Trường)
  Phòng khách 1  
13g30 Thường trực Đoàn trường tham dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống Cách mạng trong học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh
(Theo lịch công tác Trường)
  Phòng khách 1  
Thứ Sáu, ngày 3/11/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 4/11/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 5/11/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 30/10/2023
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
      BTV - BTK Văn phòng khoa
Thứ Ba, ngày 31/10/2023
14h00 Họp đón tiếp đoàn kiểm tra của trường về công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Khoa Khoa học Quản lý Ban chấp hành Đoàn- Hội khoa và các chi đoàn trực thuộc phòng họp 4
         
         
Thứ Tư, ngày 1/11/2023
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
Thứ Năm, ngày 2/11/2023
17h00 Tổng kết hoạt động " Cộng tác viên" năm học 2022 - 2023, gặp mặt Tân cộng tác viên năm học 2023 - 2024 Khoa Khoa học Quản lý Ban chấp hành Đoàn - Hội, Tân cộng tác viên phòng nghỉ giảng viên dãy I2
         
11h30 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Văn phòng khoa
Thứ Sáu, ngày 3/11/2023
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 4/11/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 5/11/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc