LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 43

23/10/2023 08:00     118
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
                                           
Tuần thứ 43 (Từ 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)                                            
                                                   
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG                                            
                                                   
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm                                            
Cả ngày
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
                                           
Thứ Hai, ngày 23/10/2023                                            
8g30 Họp trưởng đoàn các đơn vị tham gia Hội thao sinh viên trường - BTV Đoàn trường
- Đại diện các đoàn tham dự giải
Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội                                            
13g30 Hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2023 - Thường trực Đoàn trường TT Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương                                            
17g00 Họp giao ban BTV Đoàn trường - BTV Đoàn trường Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội                                            
Thứ Ba, ngày 24/10/2023                                            
14h30 Họp thống nhất nội dung, kế hoạch tổ chức chương trình Tri ân người khai sáng - Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó bí thư Đoàn trường
- BCH Đoàn - Hội khoa Sư phạm
Phòng họp 3                                            
17g00 Chạy rehearsal Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2022-2023 - Thường trực Đoàn - Hội
- BCH Đoàn - Hội trường
- Ban tổ chức Hội nghị
Hội trường 1                                            
Thứ 4, ngày 25/10/2023                                            
                                                   
17g00 Chạy rehearsal chương trình Halloween - BTV Đoàn trường
- BTK HSV trường
- BCH Đoàn Hội khoa Ngoại ngữ
Hội trường 1                                            
                                                   
Thứ Năm, ngày 26/10/2023                                            
17g00 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023 - Lãnh đạo trường
- Lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo sinh viên
- Đại diện phòng CTSV, truyền thông.
- BCH, BKT Đoàn trường, Hội sinh viên trường
- BCH Đoàn-Hội cơ sở
- Đại biểu triệu tập
Hội trường 1                                            
                                                   
Thứ Sáu, ngày 27/10/2023                                            
(27/10-1/11) Đồng chí Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó bí thư Đoàn trường đi công tác                                                
17g00 Chương trình Halloween chủ đề "Red Night" năm 2023 - BCH, BKT Đoàn trường
- BCH, BTK Hội sinh viên trường
- Đại diện thường trực các cơ sở Đoàn-Hội
Hội trường 1                                            
Thứ Bảy, ngày 28/10/2023                                            
                                                   
                                                   
Chủ Nhật, ngày 29/10/2023                                            
                                                   
                                                   
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC                                            
                                                   
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm                                          
Thứ Hai, ngày 23/10/2023                                          
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường                                          
21h00 Họp BTC Hội thi Tri ân Người khai sáng lần X năm 2023 Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm, Các CLB trực thuộc Ms Teams                                          
      BTV - BTK Văn phòng khoa                                          
Thứ Ba, ngày 24/10/2023                                          
14h30 Họp BTC Hội thi Tri ân Người khai sáng lần X năm 2023 Khoa Sư phạm - BTV Đoàn trường; Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm; BTV Đoàn Khoa Sư phạm; BTC Chương trình.                                            
                                                   
                                                   
Thứ Tư, ngày 25/10/2023                                          
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường                                          
                                                   
                                                   
Thứ Năm, ngày 26/10/2023                                          
                                                   
                                                   
                                                   
Thứ Sáu, ngày 27/10/2023                                          
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường                                          
                                                   
                                                   
                                                   
Thứ Bảy, ngày 28/10/2023                                          
                                                   
                                                   
Chủ Nhật, ngày 29/10/2023                                          
                                                   
                                                   
(Lịch này thay cho Thư mời họp)                                          
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc