LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 42

16/10/2023 00:00     41
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 42 (Từ 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 16/10/2023  
17g00 Họp giao ban BTV Đoàn - BTK Hội SV trường   Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 17/10/2023  
14g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường họp với Đảng ủy trường về hoạt động của Chi bộ Sinh viên 1 và Chi bộ Sinh viên 2 Cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường, Bí thư Chi bộ Sinh viên 2
- Đ/c Trương Diễm Linh - PBT Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường, Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên 1
Phòng khách 1  
         
Thứ Tư, ngày 18/10/2023  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 19/10/2023  
14g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường dự Họp Chi bộ Sinh viên 1   Phòng họp 2  
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 20/10/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 21/10/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 15/10/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 16/10/2023
17g00 - 21g00 Thực hiện công tác "Chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội" năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội Online
07g00 Triển khai SV 5 tốt cấp khoa Kinh tế Kinh tế BCH Đoàn - Hội Online
    Ngoại ngữ BTV - BTK Văn phòng khoa
16h30 - 20h00 Phỏng vấn thành viên mới Đội Xung Kích Ban chủ nhiệm, thành viên và các bạn sinh viên đăng kí tham gia vào Đội Phòng D-103
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
Thứ Ba, ngày 17/10/2023
17g00 - 21g00 Thực hiện công tác "Chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội" năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội Online
11h30 Họp BCH Đoàn - Khoa định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Văn phòng khoa
         
         
Thứ Tư, ngày 18/10/2023
17g00 - 21g00 Thực hiện công tác "Chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội" năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội Online
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
Thứ Năm, ngày 19/10/2023
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 20/10/2023
18h00 - 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
16h30 - 18h30 Họp thành viên Đội Xung Kích BCN Đội, thành viên và thành viên mới D-103
         
         
Thứ Bảy, ngày 21/10/2023
17g00 - 21g00 Xây dựng KH khen thưởng Đoàn Hội cấp khoa năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội Online
         
Chủ Nhật, ngày 22/10/2023
17g00 - 21g00 Tổng kết chương trình Trung thu cho em năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội; TNV Dự kiến KP.6 Phú Hoà
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc