LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 41

09/10/2023 00:00     59
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 41 (Từ 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 09/10/2023  
Cả ngày Chuỗi chương trình Ngày hội đón Tân sinh viên D23 Tân sinh viên D23 và những sinh viên khác quan tâm Khuông viên trường Đại học Thủ Dầu Một  
         
         
Thứ Ba, ngày 10/10/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 11/10/2023  
17g00 Họp xét khen thưởng năm học 2022-2023 - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
Không gian SH Đoàn - Hội  
8g00 Họp xét hồ sơ SV5T khoa Sư phạm -BTK Hội sinh viên trường
-BTV-BTK LCH Khoa Sư phạm
Văn phòng khoa Sư phạm  
14g00 Họp xét hồ sơ SV5T khoa Kiến Trúc -BTK Hội sinh viên trường
-BTV-BTK LCH Khoa Kiến Trúc
Không gian SH Đoàn - Hội  
Thứ Năm, ngày 12/10/2023  
8g30 Tiếp đoàn kiểm tra và giám sát trực tiếp chuyên đề của UBKT Tỉnh đoàn tại Trường Đại học Thủ Dầu Một - Mời dự: Đại diện Đảng ủy Trường
- BTV Đoàn trường
- Bí thư các cơ sở trực thuộc
- Tổ thực hiện hỗ trợ học tập nghị quyết
Phòng họp 3  
9g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường họp chi bộ sinh viên 2 - Toàn thể Đảng viên chi bộ sinh viên 2 Phòng họp 2  
15g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường họp công tác chuẩn bị TFC's TOUR - Thành viên Ban tổ chức Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
8g00 Họp xét hồ sơ SV5T khoa Ngoại ngữ -BTK Hội sinh viên trường
-BTV-BTK LCH Khoa Ngoại Ngữ
Không gian SH Đoàn - Hội  
Thứ Sáu, ngày 13/10/2023  
13 - 16/10 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường đi công tác với Trung tâm ĐTKNXH tại An Giang   huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  
         
Thứ Bảy, ngày 14/10/2023  
07g30 Đ/c Trương Diễm Linh dự Họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam   Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh Bình Dương  
15g00 Họp Ban chấp hành Hội sinh viên mở rộng tháng 10/2023 và họp rút kinh nghiệm Ngày hội chào đón Tân sinh viên - Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường;
- UV Ban chấp hành - UV Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường;
- Liên chi hội trưởng, Liên chi hội phó;
- Các đơn vị có tham gia hoạt động Clubfair 2023
Phòng họp 3  
         
         
Chủ Nhật, ngày 15/10/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 09/10/2023
18g30 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa định kỳ Kinh tế BCH Đoàn - Hội Online
         
         
         
         
Thứ Ba, ngày 10/10/2023
         
11h30 Họp BTV Đoàn Khoa - BTK LCH Khoa Ngoại ngữ BTV Đoàn Khoa - BTK LCH Khoa Văn phòng khoa
         
         
         
Thứ Tư, ngày 11/10/2023
11h30 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Văn phòng khoa
17g00 - 21g00 Tập huấn "Chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội" năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội Lịch xin phòng của trường
         
         
Thứ Năm, ngày 12/10/2023
17g00 - 21g00 Tập huấn "Chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội" năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội Lịch xin phòng của trường
         
         
         
Thứ Sáu, ngày 13/10/2023
17g00 - 21g00 Tập huấn "Chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội" năm 2023 Kinh tế BCH Đoàn - Hội Lịch xin phòng của trường
         
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 14/10/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 15/10/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc