LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 38

18/09/2023 00:00     51
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 38 (Từ 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 18/09/2023  
17g00 Thường trực Đoàn - Hội họp định kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 19/9/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 20/9/2023  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 21/9/2023  
11g00 Họp rút kinh nghiệm Chương trình Tiếp sức đến trường năm 2023 - BTV Đoàn trường và BTK HSV trường
- Ban Tổ chức chương trình TSĐT 2023
- Các thành viên chủ chốt của Chương trình
Phòng họp 4  
15g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường và Chủ tịch HSV trường dự họp chuẩn bị
cho Lễ khai giảng năm học 2023-2024

(Theo lịch công tác của Trường)
  Phòng khách 1  
Thứ Sáu, ngày 22/9/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 23/9/2023  
Cả ngày Đ/c Bí thư Đoàn trường lên lớp giảng dạy chuyên môn   K23.203  
         
         
Chủ Nhật, ngày 24/9/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 18/09/2023
17h30 SHCD khóa D23 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội HT 1
Cả ngày Hỗ trợ Chương trình WAPA Challenging 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội Sân trường
18h00 đến 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
Thứ Ba, ngày 19/9/2023
Cả ngày Hỗ trợ Chương trình WAPA Challenging 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội Sân trường
9g00 Họp với Thường trực Đoàn xã Tân Hưng, Bầu Bàng Khoa KHQL Theo sự phân công Xã Tân Hưng
         
         
Thứ Tư, ngày 20/9/2023
11h30 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Khoa Văn phòng khoa
Cả ngày Hỗ trợ Chương trình WAPA Challenging 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội Sân trường
18h00 đến 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
Thứ Năm, ngày 21/9/2023
Cả ngày Hỗ trợ Chương trình WAPA Challenging 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội Sân trường
17h30 Họp Tổng duyệt chương trình Trung Thu Đoàn khoa KHQL BCH Đoàn- Hội Nhà nghỉ dãy I2
16h30 Họp thành viên Đội Xung Kích Đại học Thủ Dầu Một Ban chủ nhiệm và thành viên Đội Phòng E3-102
Thứ Sáu, ngày 22/9/2023
Cả ngày Hỗ trợ Chương trình WAPA Challenging 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội Sân trường
18h00 đến 20h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn - Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
Thứ Bảy, ngày 23/9/2023
Cả ngày Hỗ trợ Chương trình WAPA Challenging 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội Sân trường
         
Chủ Nhật, ngày 24/9/2023
Cả ngày Hỗ trợ Chương trình WAPA Challenging 2023 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - BCH Đoàn hội Sân trường
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc