LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 37

11/09/2023 00:00     82
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 37 (Từ 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 11/09/2023  
Cả ngày,
từ ngày 09/9 - 12/9/2023
Hỗ trợ công tác Nhập học cho Tân sinh viên 2023 BTC và TNV hoạt động Tiếp sức đến trường 2023 Sãnh B  
17g00 BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường họp định kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 12/9/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 13/9/2023  
13g00 Thường trực Đoàn TN - Hội SV dự Bế mạc Chương trình VJEP2023   Hội trường 2  
17g00-18g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh 2023) Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang Hội trường 1  
         
Thứ Năm, ngày 14/9/2023  
17g00-18g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh 2023) Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường Hội trường 1  
         
Thứ Sáu, ngày 15/9/2023  
8g00 BTV Đoàn trường và BTK Hội sinh viên trường dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023 của tỉnh Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương  
14g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương và Đ/c Trương Diễm Linh dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Sinh viên 1 Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường Phòng khách 1  
17g00-18g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh 2023) Cùng dự: Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường Hội trường 1  
Thứ Bảy, ngày 16/9/2023  
8g00 BTV Đoàn trường và BTK Hội sinh viên trường dự Hội quân tổng kết chiến dịch Hè tình nguyện năm học 2022 - 2023 của tỉnh Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng Trung tâm Hoạt động thanh niên  
17g00-18g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh 2023) Cùng dự: Đ/c Trương Diễm Linh Hội trường 1  
         
         
Chủ Nhật, ngày 17/9/2023  
17g00-18g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh 2023) Cùng dự: Trần Bảo Quốc - PBT Thường trực Đoàn trường Hội trường 1  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 11/09/2023
11h30 Họp TNV chương trình Trung thu cho em năm 2023 Ngoại ngữ BTC và 15 TNV  
18h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
         
         
         
Thứ Ba, ngày 12/9/2023
17h00 Họp TNV chương trình "Đêm trăng cho em" Khoa Sư phạm năm 2023 Sư phạm BTC và TNV Dãy B
         
         
         
Thứ Tư, ngày 13/9/2023
11h30 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ định kỳ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Văn phòng khoa
18h00 Sinh hoạt công dân khoá D23 Ngoại ngữ Lãnh đạo khoa, lãnh đạo các chương trình, giảng viên và BCH Đoàn - Hội Khoa Hội trường 1
18h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
Thứ Năm, ngày 14/9/2023
11h Họp BCH Đoàn - Hội Viện kTCN định kỳ KTCN BCH Đoàn - Hội, CLB Đội nhóm Phòng học
7h-11h Tham gia " Hội nghị trực tuyến bao cáo viên, tuyên truyền viên quy III, năm 2023 Khoa KHQL Danh sách phân công  
Thứ Sáu, ngày 15/9/2023
8h00 Talkshow Với chủ đề: “Tại sao Gen Z hiện đại nên học Tiếng anh ?” Ngoại ngữ Lãnh đạo khoa, lãnh đạo chương trình NNA, đại diện BTV Đoàn trường - BTK HSV trường, BCH Đoàn - Hội Khoa, đại diện trung tâm Ngoại ngữ Wall Street English và 200 sinh viên Hội trường 2
18h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Sư phạm BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm và TNV Trung tâm văn hóa thể thao Phường Phú Cường
18h00 Sinh hoạt công dân D23 Sư phạm Lãnh đạo Khoa Sư phạm; Lãnh đạo các chương trình; Sinh viên D23, BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm  
Thứ Bảy, ngày 16/9/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 17/9/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc