LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 35

28/08/2023 00:00     77
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 35 (Từ 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 28/08/2023  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Năm
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
16g30 BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường họp định kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
         
         
Thứ Ba, ngày 29/8/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 30/8/2023  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 31/8/2023  
06g30 Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỉ
niệm 78 năm Cách mạng Tháng
Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và
Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945 – 02/9/2023)
Các đ/c có mặt tại Trường
(cổng 1) lúc 6 giờ 00 để xe đưa
đi.
- BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh  
14g10 Họp UBKT Đoàn trường định kỳ UBKT Đoàn trường Không gian SH Đoàn - Hội  
Thứ Sáu, ngày 1/9/2023  
  Toàn thể cán bộ viên chức và sinh
viên nghỉ lễ kỷ niệm 78 năm Quốc
khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 –
02/9/2023) (04 ngày, từ ngày 01/9
đến hết ngày 04/9/2023)
     
         
Thứ Bảy, ngày 2/9/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 3/9/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 28/08/2023
13g30 Trực văn phòng Đoàn- Hội Khoa Khoa học Quản lý Ban văn phòng Văn Phòng Khoa KHQL
17g30 Kiểm tra công tác Đoàn- Hội Khoa Khoa học Quản lý Thành viên cụm 3 Phòng nghỉ giảng viên I2
18g00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm + TNV Trung tâm Văn hoá Thể thao Phường Phú Cường
         
         
Thứ Ba, ngày 29/8/2023
17g30 Kiểm tra công tác Đoàn- Hội Khoa Khoa học Quản lý Thành viên cụm 4 Phòng nghỉ giảng viên I2
13g30 Trực văn phòng Đoàn- Hội Khoa Khoa học Quản lý Ban phong trào Văn Phòng Khoa KHQL
19g00 Phỏng vấn TNV chương trình Trung thu cho em Khoa Sư phạm BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm MS Teams
         
Thứ Tư, ngày 30/8/2023
11g15 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ định kỳ Khoa Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Văn phòng khoa
13g30 Trực văn phòng Đoàn- Hội Khoa Khoa học Quản lý Ban truyền thông Văn Phòng Khoa KHQL
18g00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm + TNV Trung tâm Văn hoá Thể thao Phường Phú Cường
Thứ Năm, ngày 31/8/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 1/9/2023
18h00 Giảng dạy lớp học tình thương Phường Phú Cường Khoa Sư phạm BCH Đoàn Hội Khoa Sư phạm + TNV Trung tâm Văn hoá Thể thao Phường Phú Cường
         
Thứ Bảy, ngày 2/9/2023
Cả ngày Cuộc thi trực tuyến "Hào khí sử Việt" năm 2023 Khoa Kinh tế (CLB FLC) BTC Cuộc thi và các đối tượng tham gia thi. Nền tảng Myaloha
         
Chủ Nhật, ngày 3/9/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc