LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 34

21/08/2023 00:00     1174
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 34 (Từ 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 21/08/2023  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
  Họp thường trực Đoàn - Hội định kỳ   Không gian SH Đoàn - Hội  
16g30 Đ/c Trương Diễm Linh họp BTC Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần III, nhiệm kỳ 2023 - 2028   Hội trường tỉnh Đoàn  
         
         
Thứ Ba, ngày 22/8/2023  
8g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang và Đ/c Trương Diễm Linh dự họp chuẩn bị công tác nhập học
(theo lịch công tác trường)
  Dãy B  
15g00 Họp về công tác chuẩn bị UNI-TOUR Ngày Hội Sinh Viên 2023 - Thường trực Đoàn - Hội Trực tuyến  
Thứ Tư, ngày 23/8/2023  
14g00 Họp BCH Tỉnh đoàn mở rộng Thường trực Đoàn trường Trung tâm Hoạt động Thanh niên  
         
         
Thứ Năm, ngày 24/8/2023  
15g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2, lần 2
(theo lịch công tác Trường)
Cùng dự: Đ/c Lễ Việt Hùng - UV.BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch HSV trường Phòng khách 1  
         
Thứ Sáu, ngày 25/8/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 26/8/2023  
Cả ngày, từ 7g00 - 21g00 Chương trình Uni-tour "Ngày hội sinh viên" năm 2023, do TW Hội sinh viên tổ chức   Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một  
Cả ngày Đ/c Nguyễn Thị Thương lên lớp giảng dạy chuyên môn   Phòng K23.203  
Chủ Nhật, ngày 27/8/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 21/08/2023
7g00-17g00 Xử lý công tác thống kê và bàn giao sổ Đoàn cho D19 Khoa Kinh tế BCH Đoàn khoa Phòng Đoàn Hội khoa Kinh tế
18g00 Họp với Đoàn phường, giáo viên các cơ sở, BCH Khu phố Phường Phú Cường về Lớp học tình thương Khoa Sư phạm Danh sách theo phân công của Bí thư Đoàn Khoa Phường Phú Cường
14g30 Họp với Ban điều hành, BCH Khu phố 6 Chương trình "Đêm trăng cho em" Khoa Sư phạm Phó Bí thư, LCH Phó Khoa Văn phòng Khu phố 6, Phường Phú Hoà
7g00-17g00 Thực hiện công tác trả sổ đoàn Đoàn cho D19 Khoa Sư phạm Theo DS phân công Văn phòng Khoa Sư phạm
17g30 Kiểm tra công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên ( Cụm 1) Khoa Khoa học Quản lý Thành viên Đoàn kiểm tra Cụm số 1 Phòng nghỉ giảng viên dãy I2
Thứ Ba, ngày 22/8/2023
11g30 Thường trực Đoàn họp với CLB Điện Điện tử Viện KTCN Thường trực Đoàn viện, BCN CLB Điện Điện tử E1-207
7g00-17g00 Thực hiện công tác trả sổ đoàn Đoàn cho D19 Khoa Sư phạm Theo DS phân công Văn phòng Khoa Sư phạm
17g30 Kiểm tra công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên ( Cụm 2) Khoa Khoa học Quản lý Thành viên Đoàn kiểm tra Cụm số 2 Phòng nghỉ giảng viên dãy I2
17g30 Tham dự sinh hoạt chi đoàn D22LUAT02 Khoa Khoa học Quản lý Theo danh sách phân công F3-103
Thứ Tư, ngày 23/8/2023
11g15 Họp định kỳ BCH Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Khoa Văn phòng khoa
7g00-17g00 Thực hiện công tác trả sổ đoàn Đoàn cho D19 Khoa Sư phạm Theo DS phân công Văn phòng Khoa Sư phạm
17g00 - 18g30 Họp thành viên Đội Xung Kích Đội Xung Kích Ban chủ nhiệm và thành viên Đội D-103
Thứ Năm, ngày 24/8/2023
17g00 Tuyển Tình nguyện viên chương trình Trung thu cho em lần 3 Khoa Kinh tế BTC tổ chức Chương trình; TNV tham gia phỏng vấn Phòng Đoàn Hội khoa Kinh tế
11g30 Họp BCH Đoàn Hội Viện Viện KTCN BCH Đoàn Hội Viện, CLB đội nhóm Khu I1
18g00 Tổng kết "Mùa hè xanh" Khoa Sư phạm dành cho BTC và TNV Khoa Sư phạm BTC và TNV Khoa Sư phạm Đang đợi cấp phòng
Thứ Sáu, ngày 25/8/2023
17g30 Kiểm tra công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên ( Cụm 5) Khoa Khoa học Quản lý Thành viên Đoàn kiểm tra Cụm số 5 Phòng nghỉ giảng viên dãy I2
         
Thứ Bảy, ngày 26/8/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 27/8/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc