LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 33

14/08/2023 00:00     610
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 33 (Từ 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 14/08/2023  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Từ ngày 14/8-26/8 Chương trình UNI - TOUR "Ngày hội sinh viên" do Trung ương Đoàn tổ chức   Không gian khu I4 - Trường ĐH Thủ Dầu Một  
7g00 Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường khóa VI - Mời dự: Đại diện Đảng ủy Trường
- Mời dự: Đại diện BTV Tỉnh đoàn
- BCH Đoàn trường
- Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường
Phòng F3.102  
7g30 Tham dự chương trình "Hội thảo hành trình phủ xanh của Singapore" BTV Đoàn trường và BTK Hội sinh viên trường, cùng sinh viên đăng ký tham gia Phòng khách 1  
10g30 Họp online chuẩn bị cho công tác tổ chức Chương trình UNI-TOUR - Mời dự: Đại diện Đảng ủy Trường
- Thường trực Đoàn - Hội
Phòng khách  
11g30 Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên khóa VI Mời dự: Thường trực Đoàn trường và Đ/c Trịnh Quốc Thanh Phòng họp 2  
17g00 Họp định kỳ BTV Đoàn trường và BTK Hội sinh viên trường   Không gian Sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
         
Thứ Ba, ngày 15/8/2023  
15g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự họp Hội đồng Trường Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng - PCT Hội sinh viên Trường Phòng khách 1  
         
Thứ Tư, ngày 16/8/2023  
         
14g00 Thường trực Hội sinh viên dự Hội nghị BCH Hội Sinh viên tỉnh mở rộng      
         
Thứ Năm, ngày 17/8/2023  
8g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng   Phòng khách 1  
9g15 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp Hội nghị cán bộ chủ chốt   Phòng khách 1  
Thứ Sáu, ngày 18/8/2023  
16g30 Họp xét chọn khen thưởng Chiến dịch Hè tình nguyện - Mùa hè xanh 2023 BTV Đoàn trường Không gian SH Đoàn - Hội  
         
Thứ Bảy, ngày 19/8/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 20/8/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 14/08/2023
17:30 Đoàn Hội Khoa Kinh tế - Tuyển Tình nguyện viên hỗ trợ hoạt động Đoàn Hội khoa Kinh tế BCH Đoàn Hội khoa Kinh tế Văn phòng Đoàn khoa Kinh tế
cả ngày Đồng chí PBT tham gia chiến dịch" Kỳ nghỉ ồng - Hoa phượng đỏ" và hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biên cương bảo vệ tổ quôc tại tỉnh Kăk Lăk 2023 Khoa Khoa Học Quản Lý Đ.c PBT Dăk Lăk
Thứ Ba, ngày 15/8/2023
19g30 Họp Đoàn kiểm tra cong tác Đoàn- Hội
và phong trào thanh niên, sinh viên các
chi đoàn trực thuộc ( online)
Khoa Khoa Học Quản Lý Thành viên kiểm tra cụm 2  
08g00 Tập huấn cuộc thi học thuật Robocar Viện KTCN BTC  
11g00 Họp BCH Đoàn Hội về công tác kiện toàn và tổng kết năm học BCH Đoàn Hội, CLB đội nhóm    
Thứ Tư, ngày 16/8/2023
19g30 Họp Đoàn kiểm tra cong tác Đoàn- Hội
và phong trào thanh niên, sinh viên các
chi đoàn trực thuộc ( online)
Khoa Khoa Học Quản Lý Thành viên kiểm tra cụm 3  
11h15 Họp BCH Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ BCH Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ Văn phòng khoa
         
Thứ Năm, ngày 17/8/2023
19g30 Họp Đoàn kiểm tra cong tác Đoàn- Hội
và phong trào thanh niên, sinh viên các
chi đoàn trực thuộc ( online)
Khoa Khoa Học Quản Lý Thành viên kiểm tra cụm 4  
         
Thứ Sáu, ngày 18/8/2023
19g30 Họp Đoàn kiểm tra cong tác Đoàn- Hội
và phong trào thanh niên, sinh viên các
chi đoàn trực thuộc ( online)
Khoa Khoa Học Quản Lý Thành viên kiểm tra cụm 5  
7h30 Tổng kết Chương trình Hè Tình nguyện Khoa Sư phạm BTC và TNV Phường Bình Hoà
Thứ Bảy, ngày 19/8/2023
11g00 Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn và tổng kết năm học Viện KTCN Đại diện BTV Đoàn trường, BCH Đoàn Hội, Đại diện chi bộ, lãnh đạo Viện Phòng họp
         
Chủ Nhật, ngày 20/8/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(đã ký)


Trần Bảo Quốc