LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 30

24/07/2023 00:00     604
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 30 (Từ 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 24/07/2023  
7g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự Lễ Ra quân Mặt trận Mùa hè xanh tại Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Lễ kỷ niệm 10 năm 01 chặng đường Mùa hè xanh
- Mời dự: Đại diện BTV Đảng ủy
- Mời dự: Đại diện BTV Tỉnh đoàn
- Mời dự: Thường trực Đoàn các thời kỳ
- Ban Chỉ huy chiến dịch
- Chiến sĩ tham gia tại mặt trận
Xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  
7g00 Đ/c Trần Bảo Quốc dự Lễ Ra quân Mặt trận Mùa hè xanh tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước - Mời dự: Chi ủy Khoa Ngoại ngữ
- Ban Chỉ huy chiến dịch
- Chiến sĩ tham gia tại mặt trận
Xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước  
         
         
Thứ Ba, ngày 25/7/2023  
6g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang dự Lễ Ra quân Mặt trận Mùa hè xanh tại huyện Bắc Tân Uyên - Ban Chỉ huy chiến dịch
- Chiến sĩ tham gia tại mặt trận
Xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
12g30
Từ 25-26/7
Thăm đội hình tỉnh Hậu Giang Mời dự: Đảng ủy Trường
- Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư Đoàn trường
- Đ/c Trần Bảo Quốc, Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang
Phường Hiệp Lợi, TP Ngã 7, tỉnh Hậu Giang  
         
         
Thứ Tư, ngày 26/7/2023  
15g00 Làm việc với Ban Thư ký HSV Tỉnh về dự thảo văn kiện Đại hội HSV Trường khóa VI Mời dự: Đảng ủy Trường
- Thường trực Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
Phòng khách 1  
         
Thứ Năm, ngày 27/7/2023  
03g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang dự Lễ Ra quân Mặt trận Mùa hè xanh tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và đưa các chiến sĩ đến mặt trận - Ban Chỉ huy chiến dịch
- Chiến sĩ tham gia tại mặt trận
Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  
         
         
Thứ Sáu, ngày 28/7/2023  
17g00 Thăm đội hình Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư đoàn trường
- Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó bí thư Đoàn trường
- Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Thường trực Đoàn trường
Xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Bảy, ngày 29/7/2023  
Cả ngày Hỗ trợ Lễ tốt nghiệp 2023 Theo phân công của BTV Đoàn trường Tại Trường  
         
Chủ Nhật, ngày 30/7/2023  
Cả ngày Hỗ trợ Lễ tốt nghiệp 2023 Theo phân công của BTV Đoàn trường Tại Trường  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 24/07/2023
         
         
Thứ Ba, ngày 25/7/2023
07g00-17h00 Thực hiện Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội Khoa Kinh tế.  
Thứ Tư, ngày 26/7/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 27/7/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 28/7/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 29/7/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 30/7/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(đã ký)


Trần Bảo Quốc