LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 28

10/07/2023 00:00     648
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 28 (Từ 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 10/07/2023  
07g30 Họp về tiến độ thực hiện công trình sinh viên chào mừng Đại hội Hội sinh viên Trường - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
- Bí thư đoàn cơ sở thuộc Đoàn trường
- Liên chi hội trường/phó các đơn vị
- Đại diện khối các CLB thuộc Hội SV
- Mời dự: Đại diện Phòng Cơ sở vật chất
Phòng khách 1  
14g00 Bí thư Đoàn trường dự họp giao ban định kỳ với Trưởng các đơn vị thuộc Trường
(Theo lịch công tác của Trường)
  Phòng khách 1  
15g30 Đ/c Trương Diễm Linh họp Ban Thư ký Hội sinh viên tỉnh chuẩn bị công tác Kiểm tra Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2022 - 2023   Hội trường tỉnh Đoàn  
         
         
Thứ Ba, ngày 11/7/2023  
8g30 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự Lễ kết nạp Đảng viên mới và họp chi bộ Sinh viên 1 - Đại diện BTV Đoàn trường
- Đ/c Trương Diễm Linh
- Mời dự: Đại diện Đảng ủy Trường; Đại diện Ban Thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn; Đại diện Phòng Công tác sinh viên; Đại diện Lãnh đạo Khoa Khoa học Quản lý, Lãnh đạo khoa Sư phạm; Đại diện BCN CLB Hạt giống đỏ
Phòng khách 1  
11g00 Họp thường trực Đoàn - Hội định kỳ. Thường trực Hội báo cáo về tiến độ chuẩn bị Đại hội Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2023 - 2025 Cùng dự: BTV Đoàn trường Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
16g00 Chỉ huy trưởng chiến dịch cấp trường họp định kỳ hàng tuần với Ban chỉ huy các đội hình MHX 2023 - Ban Chỉ huy các đội hình Phòng họp 2  
17g30 Tập huấn chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2023
(Buổi 3)
- Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh 2023
- Các chiến sĩ tình nguyện MHX 2023
Hội trường 2  
Thứ Tư, ngày 12/7/2023  
8g30 Tham dự Hội nghị kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023 - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
Hội trường Tỉnh đoàn  
13g00 Đ/c Lê Việt Hùng dự Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Việt Đức lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2025 (phiên 1)   Trường Đại học Việt Đức  
Thứ Năm, ngày 13/7/2023  
13g00 Đ/c Lê Việt Hùng dự Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Việt Đức lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2025 (phiên 2)   Trường Đại học Việt Đức  
14g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới và họp Chi bộ Sinh viên 2 - Đại diện BTV Đoàn trường
- Mời dự: Đại diện Đảng ủy Trường; Đại diện Ban Thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn; Đại diện Phòng Công tác sinh viên; Đại diện Lãnh đạo Khoa Kinh tế
Phòng khách 1  
         
Thứ Sáu, ngày 14/7/2023  
10g30 Đ/c Nguyễn Thị Thương chủ trì họp chuẩn bị đội hình hỗ trợ tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2023 Cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường
- Đ/c Phạm Nguyễn Thanh Tú - UV. BTV
- Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV
- Đ/c Trương Tấn Tài - UV BTV
- Đ/c Lê Việt Hùng - PCT Hội SV
- Đ/c Nguyễn Chí Hùng - Ban tình nguyện
- Đ/c Lê Nguyễn Yến Nhi - Ban truyền thông
- Các đồng chí phụ trách nhóm phát Lễ phục (do đ/c Sang thông báo)
Không gian sinh hoạt Đoàn - Hội  
         
Thứ Bảy, ngày 15/7/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 16/7/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 10/07/2023
         
         
Thứ Ba, ngày 11/7/2023
         
Thứ Tư, ngày 12/7/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 13/7/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 14/7/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 15/7/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 16/7/2023
         
         
(Lịch này thay cho Thư mời họp)
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(đã ký)


Trần Bảo Quốc