LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 27

03/07/2023 00:00     613
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 27 (Từ 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 03/07/2023  
9g00 Dự Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - BTV Đoàn trường
- Đại diện thưởng trực các cơ sở đoàn
- Đoàn viên tham gia
Hội trường 2  
10g30 Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Thường trực dự Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Viện Phát triển ứng dụng   Phòng khách 1  
11g00 Họp định kỳ BTV Đoàn trường, BTK Hội SV trường   Không gian SH Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 4/7/2023  
16g00 Chỉ huy trưởng chiến dịch cấp trường họp định kỳ hàng tuần với Ban chỉ huy các đội hình MHX 2023 - Ban Chỉ huy các đội hình Phòng họp 1  
17g00 Tập huấn chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2023
(Buổi 2)
- Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh 2023
- Các chiến sĩ đang tham gia thử thách Vòng 3
Hội trường 2  
         
Thứ Tư, ngày 5/7/2023  
08g00 Đ/c Nguyễn Thị Thương dự họp chuẩn bị tổ chức Lễ Tốt nghiệp
(Theo lịch công tác của Trường)
  Phòng khách  
13g00 Đ/c Trương Diễm Linh dự Đại hội Hội sinh viên Trường Cao đẳng Việt Nam - Singapore   Trường Cao đẳng Việt Nam - Singapore  
Thứ Năm, ngày 29/6/2023  
08g30 Tham dự buổi kết nối với Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC) - Ban Thường vụ Đoàn trường
- Ban Thư ký Hội sinh viên trường
- BCN CLB Sinh viên khởi nghiệp
Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC)  
         
Thứ Sáu, ngày 7/7/2023  
14g30 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang dự Tọa đàm "Tuổi trẻ LLVT tỉnh Bình Dương với tình yêu và lẽ sống" năm 2023   Hội trường, Bộ CHQS tỉnh  
         
Thứ Bảy, ngày 8/7/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 9/7/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 03/07/2023
         
         
Thứ Ba, ngày 4/7/2023
         
Thứ Tư, ngày 5/7/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 6/7/2023
11h30 Họp BTC Chiến dịch Hè Tình nguyện Khoa Sư phạm - Vươn mầm non xanh Khoa Sư phạm BTC Chiến dịch  
         
Thứ Sáu, ngày 7/7/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 8/7/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 9/7/2023
         
         
         
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(đã ký)


Trần Bảo Quốc