LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 26

26/06/2023 00:00     647
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 26 (Từ 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 26/06/2023  
7g30 Hiệu trưởng làm việc BTV Đoàn trường, Thường trực Hội Sinh viên, Ban Chỉ huy chiến dịch MHX 2023   Phòng khách  
16g00 Chỉ huy trưởng chiến dịch MHX họp với các Chỉ huy trưởng các mặt trận   Không gian SH Đoàn - Hội  
17g00 Họp định kỳ BTV Đoàn trường, BTK Hội SV trường   Không gian SH Đoàn - Hội  
Thứ Ba, ngày 27/6/2023  
14g00 Thường trực Đoàn trường làm việc với Thường trực Đoàn khoa Kinh tế - Mời dự: Đ/c Nguyễn Nam Khoa, nguyên Bí thư Đoàn khoa Kinh tế Không gian SH Đoàn - Hội  
15g00 BTV Đoàn trường - BTK Hội Sinh viên trường làm việc với cơ sở về công trình chào đón Đại hội Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2023 - 2025 - BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường
- Thường trực Đoàn cơ sở
- Thường trực các Liên chi hội
- Chủ nhiệm các CLB trực thuộc Hội sinh viên trường
Phòng họp 3  
17g00 Tập huấn chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2023
(Buổi 2)
- Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh 2023
- Các chiến sĩ đang tham gia thử thách Vòng 3
Hội trường 2  
         
Thứ Tư, ngày 28/6/2023  
09g00 BTV Đoàn trường họp với Ban chỉ huy các mặt trận về kết quả TNV đậu vòng 3 - BTV Đoàn trường
- Ban Chỉ huy các mặt trận
- Phụ trách các mặt trận
Phòng họp 2  
Thứ Năm, ngày 29/6/2023  
8g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường dự họp với Phó Bí thư Đảng ủy Trần Văn Nam về Chi bộ sinh viên 1 và Chi bộ sinh viên 2
(Theo lịch công tác của Trường)
Cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang
- Đ/c Trương Diễm Linh
Phòng khách  
         
Thứ Sáu, ngày 30/6/2023  
7g30 Lễ xuất quân chiến dịch Hè tình nguyện năm 2023 - Ban chỉ huy chiến dịch Đoàn trường
- Tất cả các đội hình cấp trường và cấp cơ sở
Sân khấu ngoài trời khu K23  
9g30 Thường trực Đoàn trường dự Hội nghị BCH tỉnh đoàn lần thứ 04, Khóa X (mở rộng)
(Theo lịch công tác của Tỉnh đoàn)
  Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh  
13g30 Thường trực Đoàn trường dự Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn - Hội, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Theo lịch công tác của Tỉnh đoàn)
  Hội trường Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  
         
Thứ Bảy, ngày 1/7/2023  
7g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường tham gia coi thi KTHP   MS Team  
07g30 Đ/c Chủ tịch Hội sinh viên trường dự Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Cao Đẳng nghề công nghệ cao Đồng An lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Cùng dự:
- Đ/c Lê Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường
Trường Cao Đẳng nghề công nghệ cao Đồng An  
         
Chủ Nhật, ngày 2/7/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 26/06/2023
         
         
Thứ Ba, ngày 27/6/2023
         
Thứ Tư, ngày 28/6/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 29/6/2023
18g00 Họp BCH đoàn khoa và các CLB: FAC, FLC Khoa Kinh tế - BCH Đoàn - Hội Khoa Kinh tế;
- Cô Hà Lâm Oanh ( cố vấn CLB FAC)
- Cô Trịnh Quỳnh Lê (cố vấn CLB FLAC)
MS Teams
         
Thứ Sáu, ngày 30/6/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 1/7/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 2/7/2023
         
         
         
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(đã ký)


Trần Bảo Quốc