LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 24

12/06/2023 15:32     627
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 24 (Từ 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 12/06/2023  
11g00 Họp Ban Chỉ huy chiến dịch Hè tình nguyện 2023   Phòng họp 3  
16g30 Thường trực Đoàn trường - HSV trường tham gia buổi phỏng vấn TNV cho đội hình Hậu Giang - Phụ trách đội hình Hậu Giang
- Thường trực Đoàn Viện
- Ban Tình nguyện
   
         
Thứ Ba, ngày 13/6/2023  
         
         
         
Thứ Tư, ngày 14/6/2023  
7g30 Chủ tịch Hội sinh viên trường tham dự Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm Đại hội Hội sinh viên Việt Nam cấp trường nhiệm kỳ 2023 - 2025 Cùng dự:
- Đ/c Đào Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường
- Đ/c Võ Tấn Bản - Liên Chi hội trưởng LCH Viện Kỹ thuật công nghệ (Phụ trách app Đại hội)
   
Cả ngày Đ/c Lê Việt Hùng thực hiện đi tiền trạm tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh      
         
         
Thứ Năm, ngày 15/6/2023  
         
         
Thứ Sáu, ngày 16/6/2023  
09g30 Đ/c Bí thư họp chi bộ Sinh viên Cùng dự:
- Đ/c Trương Diễm Linh
- Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang
Phòng họp 3  
17g00 Phỏng vấn Ứng viên đăng ký vào các đội hình còn lại của chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 - BCH Đoàn trường
- Ban Chỉ huy chiến dịch
- Ban Chỉ huy các đội hình
Phòng E.201  
         
Thứ Bảy, ngày 17/6/2023  
Buổi sáng Đ/c Bí thư Đoàn trường lên lớp giảng dạy chuyên môn (Môn Đàm phán trong kinh doanh)   Phòng I4.112  
         
         
Chủ Nhật, ngày 18/6/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 12/06/2023
         
         
Thứ Ba, ngày 13/6/2023
         
Thứ Tư, ngày 14/6/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 15/6/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 16/6/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 17/6/2023
17g00 Trận chung kết giải đấu E'Sport "Liên quân Moblie" lần 2, 2023 Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ - Thường trực Đoàn viện
- Ban Tổ chức giải đấu
- Thí sinh tham gia
Hội trường 1
         
Chủ Nhật, ngày 18/6/2023
         
         
         
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(đã ký)


Trần Bảo Quốc